Followers

Tuesday, October 26, 2010

Soalan PA2 STPM Percubaan 2010 - Selangor

PART A

1.Gagasan satu Malaysis merupakan salah satu formula yang menjadi prasyarat untuk memastikan aspirasi negara mencapai status negara maju menjelang 2020 tercapai. Namun begitu, sumbangan faktor-faktor lain tidak boleh diabaikan.

Bincangkan

2.Harta intelek merupakan hasil ciptaan minda yang mesti dilindungi oleh undang undang sesebuah negara. Oleh itu, pelbagai langkah telah dijalankan oleh kerajaan demi mengiktiraf hak intelektual seseorang. Bincangkan.

BAHAGIAN B

3.Kepentingan sains sukan memang tidak dapat dinafikan dan pengaplikasian ilmu ini dalam bidang sukan telah lama digunakan di negara maju.

Bincangkan kepentingan sains dalam pembangunan sukan.

4.Kemusnahan hidupan marin merupakan kesan terbesar akibat daripada tumpahan minyak. Fenomena ini juga memberi impak lain kepada persekitaran.

Bincangkan.

No comments:

Post a Comment