Followers

Saturday, May 23, 2009

KLU MENJAWAB SOALAN PENGAJIAN AM 2

BAHAGIAN A(Esei Laras Sastera) DAN B(Esei Laras Sains)

PLOT DIMENSI SOALAN

 1. Satu dimensi
 2. Dua dimensi seimbang
 3. Dua dimensi tidak seimbang
 4. Tiga dimensi
 5. Bandingan
 6. Sejauhmanakah

Contoh Soalan

 1. Pengemisan merupakan gejala sosial yang boleh menjejaskan imej negara pada pandangan masyarakata antarabangsa. Fenomena ini perlu dihapuskan segera sebelum keaadaannya menjadi lebih serius. Bincangkan

 1. Perbuatan mengemis amat memalukan, tetapi perkara ini seolah-olah menjadi kerjaya yang terpaksa dilakukan oleh sesetengah golongan. Hakikatnya mereka sering mengganggu ketenteraman awam disebabkan tabiatnya berulang-ulang merayu dan memohon simpati. Huraikan faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis.

 1. Penguatkuasaan undang-undang yang tegas adalah satu daripada beberapa langkah praktikal bagi menangani isu kebanjiran pengemis asing ke negara ini.Walaubagaimanapun tidak dinafikan negara perlu melaksanakan langkah lain dengan penuh hikmah demi keberkesanannya. Jelaskan pernyataan di atas.

 1. Menurut hasil kajian, pembabitan kanak-kanak dalam aktiviti pengemisan pada alaf ini kian membimbangkam dan gejala ini pasti meninggalkan impak yang serius keatas diri kanak-kanak itu sendiri. Selain itu, kajian juga mendapati pengemis kanak-kanak sering diperalatkan oleh pihak-pihak tertentu demi mencapai tujuan mereka. Bincangkan

 1. Pelacuran merupakan gejala sosial sejagat yang paling sukar dibendung, manakala pengemisan juga tersenarai dalam kategori gejala sosial yang sedemikian rupa. Jelaskan cirri-ciri yang membezakam kedua-dua gejala sosial ini

 1. Masalah pengemisan di negara ini menjadi semakin ketara adalah disebabkan oleh sikap ramah dan pemurah masyarakat setempat. Sejauhmanakah anda setuju dengan pernyataan di atas.BAHAGIAN C (Kefahaman)

Contoh Soalan

Setiap kali menyentuh isu kebnjiran majalah asing, pelbagai perkara yang berkaitan pasti dibangkitkan seperti masalah perundangan dan penguatkuasaan, dasar dan aspek keadilan kepada penerbitan dalam negara berbanding dengan luar negara. Selain boleh meracuni pemikiran kanak-kanak dengan gambar model separuh bogel, kemasukan secara bebas juga boleh membunuh indudtri penerbitan tempatan termasuk pengiklanan. Walaubagaimanapun, tidak boleh dinafikan bahan bacaan dari luar negara yang sangat ilmiah dan sukar diperolehi daripada penerbitan tempatan.

(Dipetik dan diubahsuai daripada…..

(i) Apakah impak kebanjiran majalah asing ke negara kita?

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, cadangkan langkah yang praktikal bagi membendung masalah kebanjiran majalah asing ke Malaysia

Contoh Jawapan

(i) Kebanjiran majalah asing boleh meracuni pemikiran generasi muda, membunuh industri penerbitan dan sektor pengiklanan.

(ii) Langkah pertama ialah undang-undang. Pihak berkuasa perlu tegas menapis, memantau dan merampas majalah asing yang melanggar peraturan. Seterusnya langkah menambahbaik mutu majalah tempatan. Aspek-aspek seperti fokos isu, teknik gambar dan kawalan unsur-unsur seks pasti mampu menyaingi majalah asing dalam menanam minat pembaca.BAHAGIAN D (Alih Komunikasi)

FOKUS MEDIA

 1. Graf Bar
  1. Graf Bar Kompaun
  2. Graf Bar Komponen
  3. Graf Bar Memesong
  4. Graf Bar Piramid

 1. Graf Garis
  1. Graf Garis Kompaun
  2. Graf Garis Komponen
  3. Graf Garis Memesong

 1. Carta Pai
  1. Carta Pai Berbanding antara tahun atau antara sector
  2. Carta Pai Bertingkat/komponen

KEMAHIRAN MENGESAN KEHENDAK SOALAN

 1. Pola/arah aliran/turun naik - Graf garis
 2. Tanpa istilah di atas – Graf bar
 3. Tunjuk nilai/bilangan – Graf bar kompaun
 4. Tunjuk jumlah/terap nilai – Graf bar komponen
 5. Tunjuk peratus perubahan/kadar – Graf bar memesong
 6. Tunjuk dua isu serentak dan unit ukuran nilai yang berbeza – Grar gabungan
 7. Grar bandingan antara dua perkara – Graf bar piramid
 8. Pai/carta berbanding antara dua perkara – Carta pai berbanding
 9. Tunjukan carta pai yang saling berkaitan – Carta pai komponen

SENARAI SEMAK MEDIA

BERPAKSI

SENARAI SEMAK MEDIA TANPA PAKSI

Tajuk = Tempat, isu dan masa

Tajuk = Tempat isu dan masa

Nama paksi Y dan paksi X

Label

Letak media

Jumlah besar

Titik origin

Nilai peratus

Nilai Sektor

Nisbah/Skala menegak

Skala

Petunjuk dan keterangan

Petunjuk dan keterangan

Sumber

Sumber
BAHAGIAN E (Tafsian Media)

FOKUS MEDIA- Statistik dan Carta Aliran

STATISTIK

1. Data masa berubah

Pelajar mampu mengesan idea perubahan dan perbezaan

2. Data masa sama

Pelajar mampu mengesan idea perbezaan

3. Manipulasi data

Angka mentah sahaja

Angka mentah dan peratus komponen

Peratus perubahan/kadar

Contoh Soalan

 1. Tafsirkan
  1. 4 idea perubahan data serta alasan bagi setiap aidea

 1. Huraikan dan alasan bersama
  1. 4 idea perubahan data serta alasan bagi setiap idea

 1. Huraikan dan alasan berasingan
  1. 2 idea perubahan data
  2. 2 idea alas an

 1. Huraikan pola dan alasan bersama
  1. 2 idea data dan alasan bagi setiap idea
  2. 2 idea perbezaan data dan alasan bagi setiap idea

 1. Huraikan pola dan alasan berasingan
  1. idea perubahan
  2. idea perbezaan
  3. idea alasan

 1. Bandingkan pola dan alasan bersama
  1. 2 idea bandingan ( beza data) antara tahun
  2. 2 idea bandingan (beza data) dalam tahun

 1. Huraikan pola dan alasan berasingan
  1. idea perubahan
  2. idea perbezaan
  3. idea alasan

 1. Bandingkan pola dan alasan berasingan
  1. idea bandingan (beza data) antara tahun
  2. idea bandingan (beza data) dalam tahun
  3. idea alasan

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru SMKCR Fasa 1 2009

TARIKH : 23 MEI 2009

TEMPAT :MAKMAL BAHASA

MASA : 8.00 PAGI HINGGA 4.00 PETANG

PENCERAMAH : EN MOHAMAD BIN ABD KADIR

(PENSYARAH IPG SULTAN MIZAN)


TAJUK : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN


Antara Dapatan Kursus Pada Hari Ini

 1. Anjakan Dalam Amalan Pedagogi

  1. Pembelajaran Kelas ---------------------- Pembelajaran Individu
  2. Memory Based -----------------------Thinking Based
  3. Result Based ----------------------- Process Based
  4. Pergantungan ----------------------- Arah Kendiri
  5. Resos teks ----------------------- Resos Elektronik


 1. Seorang guru yang baik adalah yang mengambilberat

- tentang kebajikan pelajarnya

- tentang subjek yang diajar

- pelajar, pentadbir dan rakan-rakan

- keatas apa yang dilakukan

- boleh berkomunikasi secara baik dengan ibubapa


 1. Guru yang tinggi harapan

- Menerangkan objektif pembelajaran kepada pelajar dengan jelas

- Menyediakan penerangan yang jelas,terancang dan teratur

- Mengaitkan dengan jelas isi pembelajaran dan minat pelajar

- Menetapkan piawaian yang sesuai dan mengubahsuai denagn kerap

- Merancang dan menyediakan pemulihan

- Memperolehi dan menggabung input daripada pelajar

- Sentiasa tersenyum dan angguk

- Sentiasa adil dalam meminta pelajar memberikan respon

- Memberikan waktu kepada pelajar untuk berfikir sebelum memberi

respon

- Membantu pelajar memperbaiki kesilapan

- Meminimumkan kritikan

- Menyediakan maklumbalas yang luas, kerap dan khusus

- Jarang mencelah semasa pelajar menjalankan tugas


4 . Guru yang efektif haruslah mempunyai kredibiliti dan kebolehpercayaan

Antara elemen yang penting dalam kebolehpercayaan ialah

- Pengetahuan

- Pengalaman

- Tahap pendidikan


5. Guru yang berpengetahuan

- Menguasai isi kandungan subjek

- Menguasai pedagogi

- Menguasai tahap pengetahuan