Followers

Thursday, April 30, 2009

  1. Perkhidmatan SMS merupakan satu mekanisme komunikasi yang semakin popular. Bincangkan peranan SMS dan masalah yang timbul akibat penggunaan SMS ini.

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian

A

Peranan/kebaikan

1

Lebih murah-serendah 5 sen

2

Penguna boleh berkomunikasi secara mudah di seluruh pelusok dunia

3

Mengeratkan hubungan dalam kalangan pengguna

4

Mendapatkan maklumat dan melaporkan sesuatu

B

Masalah/keburukan

5

Pengabaian terhadap tanggungjawab harian

6

Meningkatkan bil telefon

7

Penyebaran berita-berita berunsur fitnah/lucah

8

Penyebaran berita-berita berunsur fitnah/lucah

Nota tambahan : Kegunaan SMS

a) Merapatkan hubungan dan silaturahim

b) Meningkatkan perniagaan dan pengiklanan

c) Memperolehi maklumat tertentu

d) Membuat aduan

e) Mengundi dalam rancangan bercorak reality di televisyen

  1. Penggunaan kad kredit didapati semakin popular sebagai satu cara perbelanjaan dalam kehidupan manusia. Bincangkan baik buruknya penggunaan kad kredit dalam kehidupan masyarakat Malaysia.

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian

A

Kebaikan

1

Memudahkan urusan harian

2

Lebih selamat

3

Pemegang ditawarkan pelbagai bentuk perlindungan insurans

4

Pemilik kad kredit ditawarkan dengan pelbagai kemuahan lain

B

Keburukan

5

Menggalakkan pengguna berbelanja dengan boros

6

Terikat dengan hutan berpanjangan

Penutup


Hasil karya sastera yang mendokong nilai-nilai estetika terbukti mampu membentuk jati diri sesuatu bangsa. Selain itu hasil karya sastera juga mempunyai pelbagai kepentingan lain. Jelaskan pernyataan di atas .

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian

1

Idea wajib.

Membentuk jati diri


2

Sumber pendapatan


3

Hiburan


4

Memupuk nilai-nilai murni


5.

Menonjolkan identiti budaya dan bangsa


67Penutup2. Pergolakan politik di Selatan Filipina dan Thailand telah mewujudkan suasana tidak stabil di rantau Asia Tenggara. Situasi ini perlu ditangani bersama dalam kalangan negara
anggota Asean . Jelaskan .

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian

A

Kesan

1

Keadaan politik tidak stabil


2

Menjejaskan sektor ekonomi dan pelancongan


3

Wujudnya masalah pelarian


B

Langkah-langkah

4

Penyelesaian melalui rundingan


5.

Membantu membangunkan ekonomi di kawasan bertelagah/bergolak


6

Memperkukuhkan hubungan 2 hala dalam pelbagai bidang


7Penutup

Manfaat sisa pertanian (Laras Sains)

1. Perkembangan pesat sektor pertanian negara menyebabkan banyak sisa pertanian terhasil dan jika diselenggarakan dengan betul boleh menjejaskan kualiti kehidupan.Hasil pelbagai penyelidikan yang telah dijalankan didapati sisa pertanian boleh dimanfaatkan
Bincangkan manfaat sisa pertanian kepada kehidupan manusia.

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian


Manfaat sisa pertanian

1

Dijadikan baja kompos


2

Dijadikan makanan ternakan


3

Dijadikan sumber tenaga


4

Mempertingkatkan R & D mencari kegunaan baru


5

Industri perabut

Penutup

2. Pertanian organik merupakan kaedah pertanian mesra alam. Kaedah pertanian ini perlu diperluaskan agar dapat melindungi alam sekitar. Bincangkan kaedah pertanian organik kepada kehidupan manusia dan alam sekitar.

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian


Kebaikan pertanian organic

1

Mengeluarkan hasil pertanian yang selamat


2

Memulihkan alam sekitar daripada pencemaran


3

Mengekalkan kesuburan tanah


4

Mewujudkan persekitaran yang bersih
Penutup