Followers

Tuesday, April 28, 2009

Banjir kilat

naq_maz@yahoo.com

BAHAGIAN A ( LARAS SASTERA )

  1. Hujan lebat hampir empat jam di bandar Shah Alam baru-baru ini telah menyebabkan berlakunya banjir kilat.Bencana ini dikatakan dengan kadar pembangunan yang terlalu pesat dan sukar dikawal. Sejauhmanakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas.

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian

A

Setuju

1

Projek pembangunan yang tergendala


2

Pembangunan tidak dirancang


3

Pembangunan merubah bentuk muka bumi


B

Faktor-faktor lain

4

Sikap masyarakat


5

Penguatkuasaan undang-undang yang lemah


6

Cuaca


Penutup


2. Perkembangan pesat ekonomi global menyebabkan Malaysia berhadapan dengan cabaran membangunkan kepakaran tenaga buruh tempatan untuk menghadapi persaingan dalam pasaran buruh semasa. Bincangkan

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian


Cabaran-cabaran yang dihadapi

1

Kekurangan tenaga pengajar


2

Sistem Pendidikan


3

Kemudahan asas


4

Taraf hidup yang rendah


5

Teknologi moden


6Penutup