Followers

Saturday, August 21, 2010

Soalan PA2 STPM Percubaan Kelantan 2010

Bahagaian B

Soalan no 3.

Penerokaan dan pembanguan bidang satelit di Malaysia yang bermula dengan pelancaran MEASAT jelas menunjukan teknologi satelit semakin penting kepada negara dalam pelbagai tujuan. Jelaskan

Pengenalan : Bidang teknologi satelit di Malaysia masih diperingkat awal jika dibandingkan dengan negara negara maju seperti Amerika Syarikat dan Rusia. Walaubagaimanpun, kepentingan bidang ini kepada negara amat jelas.

1.Komunilasi global

-Penting untuk era digital apabila alat perhubungan semakin canggih seperti wayerles/

telefon bimbit

-Skop komunikasi antara negara dapat diperluaskan dengan menjangkau lebih 70%

penduduk dunia

-Menyediakan pelbagai saluran komunikasi menerusi telefon, faksimili, data computer

dll

2.Teknologi perkhidmatan

-Banyak perkhidmatan dapat ditawarkan kepada agensi kerajaan dan pihak swasta

meliputi bidang pendidikan, perubatan, kewangan dan bank dan insurans.

-Segala perkhidmatan penghataran dokumen dan visual dapat disalurkan dalam jarak

jauh dalam masa yang singkat.

-Perkhidmatan computer Rangkaian Perkhidmatan Awam menyediakan pengkalan

data dan maklumat

-Perkhidmatan telikomunikasi jarring atau telesidang yang mudah dan canggit dapat

meningkatkan kuliti kerja

3. Teknologi pemantauan untuk keselamatan dan pertahanan

-Membantu kerja-kerja pemantauan dan pengesanan/kebakaran hutan/pembalakan h

haram

-Mengesan objek objek yang lebih kecil

-Mengesan kedudukan musuh/kemalangan dilaut/kehilangan kapal

4. Teknologi penyiaran

-Menerima siaran melalui satelit komunikasi

-Menawarkan saluran yang lebih banyak/24 jam

-Membolehkan siaran langsung ke seluruh pelusuk dunia

5. Ramalan Cuaca

-Pemantauan bencana alamdi permukaan bumi dimana imej dirakam dan dianalisis

-Bencana alam seperti banjir/gempabumi/letupan gunung berapa dapat dikesan

lebih awal.

-Mengesan pergerakan rebut/awam

-Mengesan limpahan air sungai/kekerapan banjir/dapat menjangka waktu banjir

7. Naviagasi

-Membantu perkhidmatan pengangkutan udara

-Panduan pelayaran arah kapal/laluan yang betul bagi mengelakan pelanggaran

8.Meningkatan R & D

- Mengkaji aspek sumber alam

- Bahan galian dalam bumi

- Perubatan

Kesimpulan : Kehidupan yang amat kompleks pada abad ini amat bergantung kepada teknologi satelit. Oleh itu, pelaburan negara dalam bidang ini walaupun agak tinggi terbukti berbaloi kerana kpentingannya tidak ternilai.Saoalan PA2..Percubaan STPM Negeri Kelantan 2010

BAHAGIAN B 

Soalan no 4

Krisis makanan berkhasiat di peringkat global sejak akhir-akhir ini kian ketara. Walaubagaimanapun, perkembangan terkini dalam bidang sains dan teknologi mampu untuk menanggani masalah tersebut. Jelaskan pernyataan di atas.

Pengenalan : Makanan berkhasiat amat penting kepada manusia. Melaluinya manusia dapat tenaga dan meningkatakan daya antibodi bagi menjamin tahap kesihatan.

A. Punca krisis makanan

1.Pencemaran alam sekitar.   

-Pencemaran air/tanah menyebabkan tumbesaran tanah,ternakan terbantut dan tidak mengeluarkan hasil yang banyak/berkualiti

2.Pemanasan global/perubahan cuaca yang tidsak menentu. 

- Peningkatan suhu atau kemarau akibat penipisan ozon menjejaskan hasil tanaman/ternakan.

- Pemusnahan hutaan memusnahkan agen pendebugaan/gembur tanah dan tidak aktif membuat.

- Paras air meningkat mengancam habitat daratan

3.Bencana alam- 

- Banjir akan memusnahkan kawasan tanaman

- Letupan gunung berapi/tsunami/ribut taufan memusnahkan sumber bekalan makanan berkhasiat

4.Ancaman penyakit dan serangga perosak

- Penyakit hawar/kuku dan mulut/kutu beruang/bena dll

- Ancaman penyakit mengurangkan sumber pengeluaran makanan/ternakan

B.Peranan Sains dan Teknologi

5.Penciptaan baka/benih

- Aktiviti penghasilan baka baru melalui kejuruteraan genetik/kultur tisu dll dapat membantu m menghasilkan produk yang bermutu tinggi/tahan penyakit/kuantiti yang banyak

6.Penciptaan teknologi/peralatan moden

- Pelbagai peralatan dan teknologi baru diperkenalkan dapat membantu menghasilkan/memasarkan/menyimpan makanan

- Teknologi radiasi dapat meningkatkan kualiti/kuantiti dan pemasaran boleh dilakukan dengan cepat dan dalam kuantiti yang banyak

- penggunaan radar /GPS oleh nelayan akan meningkatakan hasil tangkapan ikan.

7.Penemuan terkini dalam sains dan teknologi

-  Penggunaan baja oeganik dapat memulihkan kesuburan tanah

- Teknplogi hidroponik/akuakultur/tanaman laut/navigasi/rumpai laut meningkatkan daya produktiviti

- Kawalan biologi

8.Penciptaan makanan ternakan

- Kandungan zat yang seimbang membantu tumbesaran ternakan/haiwan

- Tiada kesan sampingan kepada pengguna

- Dapat menternak secara berkala besar

Penutup: Krisis makan berkhasiat wajar ditanggani segera demi keharmonian sejagat. Semua pihak terutamanya negara maju perlu ikhlas dalammenghulurkan kerjasama mencari formula yang berkesan.Tuesday, August 10, 2010

Klu Menjawab Bahagian E

Berdasarkan Jadual yang di beri, BANDINGKAN pola penggunaan getah dalam industri pembuatan mengikut jenis di Malaysia. Jelaskan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh industri getah di Malaysia.

Skop Jawapan

A.Perbandingan antara tahun
1. Perbandingan jumlah keseluruhan antara tahun
2. Perbandingan paling tinggi antara tahun
3. Perbandingan paling rendah antara tahun
4. Sektor yang menunjukkan prestasi paling tinggi antara tahun tahun berkenaan

B. Perbandingan dalam tahun
1. Perbandingan dalam tahun 2000 - Paling tinggi dan paling rendah
2. Perbandingan dalam tahun 2002 - Paling tinggi dan paling rendah
3. Perbandingan dalam tahun 2004 - Paling tinggi dan paling rendah

C. Alasan - Cabaran-cabaran
1. Persaingan dengan getah tiruan
2. Persaingan dengan pengeluar-pengeluar getah lain seperti Indonesia, Thailand dan Filipina
3. Harga getah yang tidak stabil

Skop Jawapan : 1 + 1 + 2 = 4

* C = 2 kerana soalannya cabaran- cabaran. Alasan berasingan


Berdasarkan Jadual yang di beri, HURAIKAN pola penggunaan getah dalam industri pembuatan mengikut jenid di Malaysia. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh industri getah di Malaysia.

Skop Jawapan

A.Pola perubahan antara tahun
1. Pola perubahan jumlah keseluruhan antara tahun
2. Pola meningkat
3. Pola menurun
4. Pola tidak konsisten
5. Pola tidak berubah

B. Perbandingan dalam tahun
1. Perbandingan dalam tahun 2000 - Paling tinggi dan paling rendah
2. Perbandingan dalam tahun 2002 - Paling tinggi dan paling rendah
3. Perbandingan dalam tahun 2004 - Paling tinggi dan paling rendah

C. Alasan - Cabaran
1. Persaingan dengan getah tiruan
2. Persaingan dengan pengeluar-pengeluar getah lain seperti Indonesia, Thailand dan Filipina
3. Harga getah yang tidak stabil

Skop Jawapan : 2 + 1 +1 = 4 atau 1 + 2 + 1 = 4

* C = 1 sahaja kerana soalannya cabaran bukan cabaran-cabaran. Alasan berasingan

Berdasarkan Jadual yang di beri, BANDINGKAN pola penggunaan getah dalam industri pembuatan mengikut jenis di Malaysia. Jelaskan kenapa berlakunya sedemikan?

Skop Jawapan

A.Perbandingan antara tahun
1. Perbandingan jumlah keseluruhan antara tahun + alasan
2. Perbandingan paling tinggi antara tahun + alasan
3. Perbandingan paling rendah antara tahun + alasan
4. Sektor yang menunjukkan prestasi paling tinggi antara tahun tahun berkenaan + alasan

B. Perbandingan dalam tahun
1. Perbandingan dalam tahun 2000 - Paling tinggi + alasan dan paling rendah + alasan
2. Perbandingan dalam tahun 2002 - Paling tinggi + alasan dan paling rendah + alasan
3. Perbandingan dalam tahun 2004 - Paling tinggi + alasan dan paling rendah * alasan


Skop Jawapan : 2 + 2 = 4

* C = tiada kerana alasan bersama


Berdasarkan Jadual yang di beri, HURAIKAN pola penggunaan getah dalam industri pembuatan mengikut jenis di Malaysia. Jelaskan kenapa berlakunya sedemikan?

Skop Jawapan

A. Pola perubahan antara tahun
1. Pola perubahan jumlah keseluruhan antara tahun + alasan
2. Pola meningkat + alasan
3. Pola menurun + alasan
4. Pola tidak konsisten + alasan
5. Pola tidak berubah + alasan

B. Perbandingan dalam tahun
1. Perbandingan dalam tahun 2000 - Paling tinggi + alasan dan paling rendah + alasan
2. Perbandingan dalam tahun 2002 - Paling tinggi + alasan dan paling rendah + alasan
3. Perbandingan dalam tahun 2004 - Paling tinggi + alasan dan paling rendah * alasan


Skop Jawapan : 2 + 2 = 4

* C = tiada kerana alasan bersamaMonday, August 09, 2010

ONE MALAYSIAONE RAINDROP

A single drop of rain may seem like a small thing

But you must remember- it never comes alone. It has friends

And when they come tumbling out of the sky in their millions, they have the power to change the world

The fill the dams that light our homes, nourish the plants that feed us, and lift the great rivers that carry our ships.

In the small things, too. they make miracle

Flowers stand staighter to greet them, a hot afternoon soft its glare, and before they leave for other tasks, they may paint a rainbow or two for our pleassure.

How can something so small achieve such great things.

It is possible

There is power in each of us to achieve things beyond our imagining

A power that is at its best and brightest when many become one
"This nation will remain the land of the free
only so long as it is the home of the brave..."


Sunday, August 08, 2010

Bulan Penghayatan Rukun Negara dan Bulan Kemerdekaan

BULAN PENGHAYATAN RUKUN NEGARA DAN SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN KE 53 SMK CHERANG RUKU

Tarikh : 2 Ogos - 30 Ogos 2010

RASIONAL:

Bulan Ogos 2010 adalah merupakan bulan menyambut kemerdekaan yang ke 53. Sebagaimana disarankan setiap tahun oleh pihak sekolah, Panitia Sivik dan Kewarganegaraan SMK Cherang Ruku mengambil inisiatif untuk memeriahkan majlis sambutan kemerdekaan peringkat sekolah ini dengan menganjurkan beberapa program dan pertandingan kepada semua warga SMK Cherang Ruku. Program ini disatukan bersama dengan Program Penghayatan Rukun Negara untuk memberi pengetahuan, kesedaran dan semangat kecintaan yang mendalam seluruh warga SMKCR terhadap negara ini dan mendukung semangat 1 Malaysia yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia.

OBJEKTIF :
Semua warga SMKCR dapat
-Memahami isi kandungan Rukun Negara
-Menyemai semangat bersatupadu dalam kalangan berbagai bangsa
untuk membentuk 1 Malaysia
-Mempunyai semangat patriotik dan sayang kepada negara
-Bertekad menaikkan nama sekolah agar menjadi Sekolah Cemerlang
Menjelang 2010.

Ucapan perasmian oleh Tuan Pengetua Haji Zainuddin Harun
Calon STPM 2009 ke Universiti Awam 2010/2011

TINGKATAN 6 ATAS WAWASAN

Bil

NAMA PELAJAR

KURSUS/UNIVERSITI

1

ANUAR BIN MD NASSIR

Pengurusan Teknologi - UTHM

2

CHE WAN AZMIN BIN CHE WAN SALLEH

Pengurusan Teknologi - UUM

3

HAZMER BIN MAMAT

Pendidikan Pengajian Malaysia UPSI

4

IZWAN SYAH BIN IBRAHIM

Pendidikan Peng Malaysia - UPSI

5

KAMARUL AZAM BIN MOHD ROSLAN

Perniagaan Antarabangsa -UiTM

6

MOHD AZWAN BIN ZAHARI

Kaunseling - UMS

7

MOHD NASRUN AMIR BIN PA’HAMIN

Pengurusan Teknologi - UUM

8

MOHD SAIFUL ZALIZAN BIN YAACUB

Pengurusan Teknologi - UUM

9

MUHAMMAD ZAIM BIN MAT YAACOB

Pengurusan Alam Sekitar - UPM

10

MUHAMMAD RABBI BIN ABD RAHIM

Pengurusan Muamalat - UUM

11

MOHAMAD JUHARI BIN ABD WAHAB

Pengurusan Teknologi - UUM

12

MOHAMMAD NUR AIZAT BIN MAT ROPI

Pengurusan Teknologi - UUM

13

NIK ANIRA BIN NIK ABDULLAH

Ekonomi - UM

14

NIK AZIZI BIN NIK HASSAN

Pendidikan Peng Malaysia - UPSI

15

NOOR FATHIAH BINTI MOHAMAD

Pengurusan Teknologi - UUM

16

NORHUMAIRA BINTI JUHAI

Peng Teklogi Industri - UMP

17

NUR ATIKAH BIN ABDUL JABAR

Keusahawan - UUM

18

NUR AFIKAH BIN DONIA

Pendidikan Moral - UUM

19

NUR ATIQAH BINTI HASHIM

Pengurusan - USM

20

NURAIDA BINTI JUSOH

Ekonomi - UKM

21

NURUL HUSNA BINTI MOHD ROUDUAN

Pengursan Sumber Manusia - UiTM

22

NURUL SUHADA BINTI ZAKARIA

Pengurusan Pelancongan - UUM

23

ROZIANA BINTI MOHD SHAFII

Peng Sumber Manusia - UPM

24

SHAFINAH BIN ZABAWI

Peng Sumber Manusia - UPM

25

SITI AISYAH BIN JUSOH

Peng Sumber Manusia - UPM

26

SITI SAERAH BINTI YAZID

Pengurusan Teknologi - UUM

27

WAN ASNIEZA BINTI WAN ASRI

Ekonomi - UM

28

ZAHIRAH BINTI SAMSUL BAHARI

Pendidikan Peng Malaysia - UPSI

29

SITI ZUBAIDAH BINTI HANAPI

Kaunseling - UMT