Followers

Saturday, August 21, 2010

Soalan PA2 STPM Percubaan Kelantan 2010

Bahagaian B

Soalan no 3.

Penerokaan dan pembanguan bidang satelit di Malaysia yang bermula dengan pelancaran MEASAT jelas menunjukan teknologi satelit semakin penting kepada negara dalam pelbagai tujuan. Jelaskan

Pengenalan : Bidang teknologi satelit di Malaysia masih diperingkat awal jika dibandingkan dengan negara negara maju seperti Amerika Syarikat dan Rusia. Walaubagaimanpun, kepentingan bidang ini kepada negara amat jelas.

1.Komunilasi global

-Penting untuk era digital apabila alat perhubungan semakin canggih seperti wayerles/

telefon bimbit

-Skop komunikasi antara negara dapat diperluaskan dengan menjangkau lebih 70%

penduduk dunia

-Menyediakan pelbagai saluran komunikasi menerusi telefon, faksimili, data computer

dll

2.Teknologi perkhidmatan

-Banyak perkhidmatan dapat ditawarkan kepada agensi kerajaan dan pihak swasta

meliputi bidang pendidikan, perubatan, kewangan dan bank dan insurans.

-Segala perkhidmatan penghataran dokumen dan visual dapat disalurkan dalam jarak

jauh dalam masa yang singkat.

-Perkhidmatan computer Rangkaian Perkhidmatan Awam menyediakan pengkalan

data dan maklumat

-Perkhidmatan telikomunikasi jarring atau telesidang yang mudah dan canggit dapat

meningkatkan kuliti kerja

3. Teknologi pemantauan untuk keselamatan dan pertahanan

-Membantu kerja-kerja pemantauan dan pengesanan/kebakaran hutan/pembalakan h

haram

-Mengesan objek objek yang lebih kecil

-Mengesan kedudukan musuh/kemalangan dilaut/kehilangan kapal

4. Teknologi penyiaran

-Menerima siaran melalui satelit komunikasi

-Menawarkan saluran yang lebih banyak/24 jam

-Membolehkan siaran langsung ke seluruh pelusuk dunia

5. Ramalan Cuaca

-Pemantauan bencana alamdi permukaan bumi dimana imej dirakam dan dianalisis

-Bencana alam seperti banjir/gempabumi/letupan gunung berapa dapat dikesan

lebih awal.

-Mengesan pergerakan rebut/awam

-Mengesan limpahan air sungai/kekerapan banjir/dapat menjangka waktu banjir

7. Naviagasi

-Membantu perkhidmatan pengangkutan udara

-Panduan pelayaran arah kapal/laluan yang betul bagi mengelakan pelanggaran

8.Meningkatan R & D

- Mengkaji aspek sumber alam

- Bahan galian dalam bumi

- Perubatan

Kesimpulan : Kehidupan yang amat kompleks pada abad ini amat bergantung kepada teknologi satelit. Oleh itu, pelaburan negara dalam bidang ini walaupun agak tinggi terbukti berbaloi kerana kpentingannya tidak ternilai.Saoalan PA2..Percubaan STPM Negeri Kelantan 2010

BAHAGIAN B 

Soalan no 4

Krisis makanan berkhasiat di peringkat global sejak akhir-akhir ini kian ketara. Walaubagaimanapun, perkembangan terkini dalam bidang sains dan teknologi mampu untuk menanggani masalah tersebut. Jelaskan pernyataan di atas.

Pengenalan : Makanan berkhasiat amat penting kepada manusia. Melaluinya manusia dapat tenaga dan meningkatakan daya antibodi bagi menjamin tahap kesihatan.

A. Punca krisis makanan

1.Pencemaran alam sekitar.   

-Pencemaran air/tanah menyebabkan tumbesaran tanah,ternakan terbantut dan tidak mengeluarkan hasil yang banyak/berkualiti

2.Pemanasan global/perubahan cuaca yang tidsak menentu. 

- Peningkatan suhu atau kemarau akibat penipisan ozon menjejaskan hasil tanaman/ternakan.

- Pemusnahan hutaan memusnahkan agen pendebugaan/gembur tanah dan tidak aktif membuat.

- Paras air meningkat mengancam habitat daratan

3.Bencana alam- 

- Banjir akan memusnahkan kawasan tanaman

- Letupan gunung berapi/tsunami/ribut taufan memusnahkan sumber bekalan makanan berkhasiat

4.Ancaman penyakit dan serangga perosak

- Penyakit hawar/kuku dan mulut/kutu beruang/bena dll

- Ancaman penyakit mengurangkan sumber pengeluaran makanan/ternakan

B.Peranan Sains dan Teknologi

5.Penciptaan baka/benih

- Aktiviti penghasilan baka baru melalui kejuruteraan genetik/kultur tisu dll dapat membantu m menghasilkan produk yang bermutu tinggi/tahan penyakit/kuantiti yang banyak

6.Penciptaan teknologi/peralatan moden

- Pelbagai peralatan dan teknologi baru diperkenalkan dapat membantu menghasilkan/memasarkan/menyimpan makanan

- Teknologi radiasi dapat meningkatkan kualiti/kuantiti dan pemasaran boleh dilakukan dengan cepat dan dalam kuantiti yang banyak

- penggunaan radar /GPS oleh nelayan akan meningkatakan hasil tangkapan ikan.

7.Penemuan terkini dalam sains dan teknologi

-  Penggunaan baja oeganik dapat memulihkan kesuburan tanah

- Teknplogi hidroponik/akuakultur/tanaman laut/navigasi/rumpai laut meningkatkan daya produktiviti

- Kawalan biologi

8.Penciptaan makanan ternakan

- Kandungan zat yang seimbang membantu tumbesaran ternakan/haiwan

- Tiada kesan sampingan kepada pengguna

- Dapat menternak secara berkala besar

Penutup: Krisis makan berkhasiat wajar ditanggani segera demi keharmonian sejagat. Semua pihak terutamanya negara maju perlu ikhlas dalammenghulurkan kerjasama mencari formula yang berkesan.