Followers

Tuesday, October 26, 2010

Soalan PA2 STPM Percubaan 2010 -Terengganu

BAHAGIAN A

1.Pendidikan dan kepimpinan merupakan dua faktor penting yang dapat membantu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara. Namun disamping itu terdapat faktor faktor lain.

Jelaskan pernyataan di atas

2.Belakangan ini kes pembuangan bayi semakin menjadi jadi dalam kalangan reamja, Pelbagai usaha perlu diambil untuk mengawalnya.

Jelaskan pernyataan diatas.

BAHAGIAN B

3.Kitar semula boleh mendatangkan pelbagai faedah kepada manusia dan alam sekitar.

Bincangkan

4.Pemakanan kesihatan semakin mendapat sambutan masyarakat hari ini, Namun demikan, pemakanan kesihatan jiga boleh memudharakan kesihatan manusia.

Bincangkan

No comments:

Post a Comment