Followers

Friday, May 01, 2009

  1. Sumbangan sukan terhadap pembangunan negara sememangnya tidak dapat dinafikan. Sehubungan itu, pelbagai strategi perlu dilaksanakan untuk memartabatkan sukan negara. Bincangkan.

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian

A

Kepentingan sukan

1

Kerjaya


2

Perpaduan Negara


3

Ekonomi


B

Langkah-langkah

4

Kemudahan infrastruktur


5

Ganjaran kepada jurulatih dan ahli sukan yang cemerlang


6

Menyediakan jurulatih yang berwibawa


7

Menghantar jurulatih dan ahli sukan berlatih di luar Negara


8

Perlaksanaan program diperingkat akar umbi lagi


9Penutup

  1. Konsep globalisasi atau dunia tanpa sempadan merupakan satu konsep berkaitan dengan era gelombang ketiga. Globalisasi sering membawa kemajuan dan perkembangan kepada pelbagai negara khususnya dalam bidang sosioekonomi. Walaubagaimanapun konsep ini turut mempunyai kesan negatif kepada negara-negara tersebut.

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian

A

Kepentingan globalisasi dari sudut ekonomi dan social

1

Peningkatan urusan ekonomi


2

Membangunkan sistem pendidikan elektronik dan pengajian jarak jauh


3

Menyampaikan mesej dan propaganda


B

Keburukan


4

Penyalahgunaan maklumat


5

Keruntuhan moral dan kebudayaan


6

Pencerobohan maklumat


Penutup

  1. Ekosistem pesisir pantai dan lautan sering terjejas akibat daripada aktiviti manusia yang kurang beretika dalam peningkatan kualiti hidup. Bincangkan

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian

A

Aktiviti pesisir pantai

1

Pembuangan sisa toksik dari industri

2

Pembuangan domestik

3

Penebangan hutan bakau

4

Kegiatan industri pertanian

B

Aktiviti lautan

5

Tumpahan minyak

6

Ujian senjata nuklear

7

Penangkapan ikan dilaut dalam

Penutup

  1. Penggunaan satelit mempercepatkan lagi perkembangan teknologi maklumat dan menjadi pemangkin kepada kemajuan sector-sektor lain di Malaysia. Jelaskan perkembangan satelit dalam pelbagai aspek.

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian

1.

Telekomunikasi

2

Ramalan kaji cuaca

3

Pertahanan

4

Mengkaji dan mengenalpasti lokasi bahan logam dalam perut bumi.

Penutup

  1. Pembuangan sisa perindustrian dan kilang rawatan pelupusan yang tidak terancang memberi kesan kepada hidupan. Pengurusan pelupusan sisa toksik secara saintifik wajar dilaksanakan untuk mengelak ancaman tersebut. Bincangkan.

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian

A

Kesan

1

Menjejaskan kesihatan manusia

2

Kepupusan spesis tumbuh-tumbuhan

3

Pencemaran alam sekitar

4

Kemusnahan spesis haiwan akuatik

B. Langkah

5

Kaedah rawatan biologi

6

Kaedah terma/haba

7

Proses pencampuran bahan kimia

Penutup

  1. Kebanyakan ibu moden suka menyediakan susu formula untuk anak-anak mereka, namun terdapat segelintir ibu.Jelaskan cirri-ciri perbezaan antara penyususuan susu ibu dengan susu formula.

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian

Perbezaan

1

Kandungan susu

2

Kaedah penyusuan

3

Kesan kepada kesihatan

4

Kaedah penyediaan

5

Proses penghasilan

6

Penutup