Followers

Thursday, October 28, 2010

Soalan PA2 STPM Percubaan 2010-Perlis

BAHAGIAN A

1.Kebelakangan ini jenayah siber yang berlaku dinegara ini semakin membimbangkan. Justeru pelbagai langkah tertentu perlu diambil untuk mengawalnya. Bincangkan

2.Kemasukan pekerja asing ke negara ini telah menimbulkan pelbagai implikasi. Bincangkan

BAHAGIAN B

3.Ilmu sains dan teknologi sangat penting bagi meningkatkan mutu sukan negara. Bincangkan pernyataan di atas.

4.Fenomena pemanasan global yang berlaku pada masa ini disebabkan oleh beberapa faktor dan member kesan buruk kepada alam sekitar. Bincangkan.

Soalan PA2 STPM Percubaan 2010-Pahang

BAHAGIAN A

1.Kejadian jenayah yang berleluasa di Bandar Bandar utama mutahkhir ini adalah disebabkan oleh pelbagai faktor.Oleh itu, konsep Bandar selamat adalah wajar dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan awam. Bincangkan

2.Media altenatif semakin mendapat perhatian masyarakat jkerana mempunyai peranannya yng tersendiri. Namun, tidak dinafikan media ini juga mempunyai implikasi negatif terhadap negara.Bincangkan.

BAHAGIAN B

3.Walaupun teknologi perubatan yang canggih dan terkini berupaya meningkatkatkan taraf kesihatan masyarakat di negara ini, namun penjagaan kesihatan diri juga tidak boleh siabaikan. Jeslaskan pernyataan diatas.

4.Laut yang terpelihara penting kepada hidupan dan kemusnahannya akan membawa kesan yang serius.Jelaskan pernyataan di atas.