Followers

Tuesday, October 26, 2010

Soalan PA2 STPM Percubaan 2010 - Kedah

BAHAGIAN A

1.Sistem pengangkutan awam yang cekap amat penting kepada negara.Justeru, langkah langkah yang berkesan haruslah diambil bagi meningkatkan mutu perkhidmatannya.

Bincangkan

2.Laman sosial seperti “facebook”,” twitter “dan sebagainya merupakan salah satu perkhidmatan internet terkini. Namun laman sosial ini sebenarnya member implikasi kepada masyarakat dan negara. Bincangkan

BAHAGIAN B

3”Light Amplication Stimulated Radiation” atau Laser bermaksud sumber cahaya yang diperkuatkan hasil daripada rangsangan atau stimulasi pancaran radiasi. Bincangkan manfaat penggunaan teknologi laser dalam kehidupan manusia.

4,“Biodiversiti merujuk kepada kepelbagaian biologi seperti tumbuh tumbuhan, haiwan dan mikroorganisma dan ia amat penting kepada struktur dan fungsi ekosistem”.Bincangkan kepentingan biodiversiti kepada manusia dan kesan sekiranya berlaku gangguan terhadapnya.

No comments:

Post a Comment