Followers

Sunday, November 22, 2009

BENGKEL PENGAJIAN AM 2 (A & B) DI KT

BAHAGIAN A


Kadar upah yang tinggi dan pelbagai pengukuhan lain merupakan daya penarik kepada kemasukan pendatang asing ke Malaysia. Jelaskan penyataan ini.


A (Idea wajib)

1. Kadar upah yang tinggi

B Pengukuhan lain

1. politik yang stabil

2. Peluang kerja yang banyak

3. sikap majikan

4. Kerjasama penduduk tempatan

Nota : 1A + 3B


Gejala merokok dalam kalangan remaja masa kini semakin berleluasa diransang oleh pengaruh media massa dan pengaruh-pengaruh lain. Jelaskan penyataan di atas.


A (Idea wajib)

1. Pengaruh media masa

B. Pengaruh lain

1. Pengaruh rakan sebaya

2. Institusi keluarga

3. Iklan

4. Idola pujaan remaja

Nota : 1A + 3BPengguna jalan raya di Malaysia masa kini sering terdedah kepada risiko tindakan ganas samseng jalanan. Jelaskan penyataan ini.


Idea / kesan

1. Kemalangan jalan raya

2. Kerosakan kenderaan

3. Jenayah kecederaan

4. Kesesakan lalu lintas

5. Kecurian

6. Perang mulut / maki hamun dengan bahan kesat

Nota : Pilih 4 idea di atas


BAHAGIAN B


Senaman merupakan antara langkah penjagaan tahap kesihatan seseorang. Selain itu umumnya memang maklum terdapat pelbagai alternatif ke arah cita-cita murni ini. Bincangkan.


A. (Idea wajib)

1. Bersenam

B. Langkah-langkah lain

1. pemakanan seimbang

2. Gaya hidup sihat

3. Pencegahan awal

4. Pemeriksaan kesihatan secara berkala

Nota : 1A + 3B


Bioteknologi yang menjadi asas kepada perkembangan teknologi genetik berupaya memajukan sektor pertanian negara. Huraikan penyataan ini.


Idea / Kebaikan

1. Benih baka baru (kepelbagaian spesies)

2. Daya tahan hasil pertanian

3. Perkembangan teknologi penyelidikan dan pembangunan

4. Tempoh matang singkat

5. Rawatan penyakit ternakan / tanaman

Nota : Mana-mana 4 idea di atas
BENGKEL PENGAJIAN AM 2 (A & B) DI KT

Bahagian A


Kenaikan harga barang menjadi masalah yang sukar dikawal terutama sekali setiap musim perayaan. Jelaskan penyataan ini.


Isi:

1.Kekurangan kakitangan penguatkuasaan

2.Sikap peniaga

3.permintaan yang bertambah

4.sikap pengguna

5.pengaruh iklanPengaruh rancangan hiburan seperti realiti TV merupakan antara punca yang meyebabkan gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Walau bangaimanapun masalah ini juga dirangsang oleh masalah dalam institusi kekeluargaan. Jelaskan.


1 + 3

Isi:

A

Idea wajib- Pengaruh rancangan realiti TV

B-Masalah keluarga

1.Kemiskinan

2.perceraian

3.sikap ibu bapa

4.tahap pendidikan dalam keluargaPerubahan sistem kehidupan dalam kalangan masyarakat Malaysia masa kini telah menyebabkan semakin menebalnya sikap individualistik. Keadaan ini boleh mengancam keharmonian negara. Bincangkan.


2A + 2B

Isi:

A-Punca

1.Sikap materialistik

2.Perkembangan teknologi

3.sistem petempatan

4.kesibukan

B-Kesan

1.wujud masalah perkauman

2.semangat kejiranan terhakis

3.meningkat gejala sosial

4.imej negara terjejas.Bahagian B


Penggunaan satelit dapat menjana perkembangan teknologi telekomunikasi dan meningkatkan tahap kemajuan sektor-sektor lain di Malaysia. Jelaskan penyataan ini.


A.Menjana telekomunikasi;

1.rangkaian komunikasi global

2.kepelbagaian alat telekomunikasi

3.p & P dalam komunikasi

B.Kemajuan dalam sektor lain;

1.Pendidikan

2.perubatan

3.ramalan cuaca

4.pertahanan dan keselamatan

5.pengurusan

2A + 2BKemajuan sistem penyampaian maklumat banyak membantu kehidupan manusia walaupun dari sudut lain sistem ini juga boleh mengancam keharmonian kehidupan mereka sendiri. Bincangkan penyataan ini.


A.Kebaikan;

1.Pengurusan

2.Keselamatan

3.Perubatan

4.P & P

B.Ancaman;

1.Jenayah maya

2.kesihatan

3.kebergantungan kepada teknologi

2A + 2B


Perkembangan positif dalam teknologi kejuruteran berjaya memesatkan proses pembangunan negara dalam pelbagai bidang. Huraikan.


Skema;

1.P & P

2.Pertanian

3.Aeroangkasa

4.Telekomunikasi

5.Petrokimia/tenaga

6.Pengangkutan

7.Industri

Nota: Pilih 4 idea di atas.

SALAH/SEMBAHYANG/PRAY/NAMAZ/SOLAT

The Best Time We Pass In The World Is When We Are Praying


Why Do We Pray????

Let us look at one example of something that we are neglecting and have shortcomings towards… let us address the issue of prayer - the most important practical pillar of Islaam. Slaves of Allaah! There are many people amongst those who do actually pray who fail to realise the importance of prayer, its benefits and its true value; therefore, it has become a burden on them and not the delight of their eyes, tranquillity for their souls or a light for their hearts. Many people pray hurriedly, without any calmness or tranquillity.MY DEAR SISTER IN ISLAM


Assalamu Alaikum WaRahmatul Allah Wabarakatuho


Please take a look at this advice, so that you can stay attractive and beautiful for the rest of your life.

1-
To beautify your eyes, lower your gaze towards strange men, this will make your eyes pure and shiny.

2- To beautify your face and make it shiny, keep doing wudu minimum five times a day

3- To have attractive lips, always mention Allah and remember to speak the truth.

4- As for blush and rouge, "Modesty" (Haya) is one of the best brands and it can be found in any of the Islamic centers.

5- To remove impurities from your face and body, use a soap called "Astaghfaar".(seeking forgiveness of Allah) this soap will remove any bad deeds.

6- Now about your hair, if any of you has a problem of hair split ends, then I suggest "Islamic Hijab" which will protect your hair from damage.

7- As! for jewelry, beautify your hands with humbleness and let your hands be generous and give charity to the poor

8- To avoid heart disease, forgive people who hurt your feelings.

9- Your necklace should be a sign to pardon your fellow brothers and sisters.

If you follow these advices given to you by the Creator, you will have a beautiful inner and outer appearance.