Followers

Tuesday, October 26, 2010

Pengajian Am 2 Soalan Percubaan 2010 - Perak

BAHAGIAN A

1.Cabaran ke tujuh dalam Wawasan 2020 ialah mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya penyayang. Masyarakat penyayang ialah masyarakat yang hidup bermuafakat dengan anggota-anggotanya yang mesra dan bertimbang rasa.

Bincangkan rasional kerajaan menekankan konsep masyarakat penyayang dalam wawasan 2020.

2.Inovasi dalam penghasilan pelbagai gajet sains dan teknologi seperti ICT telah memnfaatkan kehidupan manusia namun jika disalahgunakan akan memudaratkan kita.

Jelaskan pernyataan di atas.

BAHAGIAN B

3.Aktiviti sukan berperanan untuk meningkatkan kesihatan dan kualiti hidup manusia yang mengamalkannya.Namun jika tidak dimanfaatkan aktiviti ini boleh menjejaskan kehidupan kita.

Jelaskan

4.Kini, kepupusan fauna semakin membimbangkan.Ancaman terhadap spesies ini selari dengan pemodenan, walaupun pelbagai inisiatif telah diambil bagi mengawalnya.

Bincangkan

No comments:

Post a Comment