Followers

Tuesday, October 26, 2010

Soalan PA2 STPM Percubaan 2010 - Sabah

BAHGAIAN A

1.Kemelut sosial remaja pada masa ini amat kritikal dan membimbangkan. Ibubapa tidak boleh dipersalahkan semata-mata kerana banyak faktor faktor lain yang mempengaruhi golongan remaja.

Bincangkan pernyataan di atas

2.Mutakhir ini, kenaikan harga pelbagai barang secara drastik menuntut kebijaksanaan pengguna dalam berbelanja. Pada masa yang sama pihak kerajaan perlu mengambil langkah berkesan agar pihak pengguna sentiasa terpelihara.

Bincangkan

BAHGAIAN B

3.Biodiversiti penting kepada semua hidupan bumi. Justeru, pelbagai pendekatan yang proaktif perlu diambil untuk mengekalkan keseimbangannya.

Bincangkan.

4.Kepentingan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pembangunan sumber manusia memang tidak dapat disangkal lagi. Namun demikian, terdapat kesan negatif terhadap perkembangan tersebut.

Bincangkan.

No comments:

Post a Comment