Followers

Tuesday, October 20, 2009

SOALAN PERCUBAAN PA2 2009 (BAHAGIAN A & B)

NEGERI KEDAH

BAHAGIAN A

" Pendidikan kepenggunaan lahir daripada sistem ekonomi Laissez Faire apabila golongan kapitalis mengaut keuntungan melalui bidang perkhidmatan dan perniagaan. Pengguna perlu diberi pengetahuan dan kesedaran tentang hak hak mereka agar tidak menjadi mangsa sistem ekonomi ini".
Bincangkan hak dan kepentingan pendidikan kepenggunaan kepada orang ramai.

Hari Harta Intelek sedunia disambut pada 26 April setiap tahun adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat awam tentang apa itu harta intelek dan bagaimana ia menggalakkan bukan sahaja perkembangan muzik, ksenian dan hiburan, tetapi juga inovasi pdoduk dan teknologi.
Bincangkan punca dan kesan penciptaan harta intelek

BAHAGIAN B

" Bawaan vektor merupakan salah satu punca merebakknya penyakit penyakit, namun amalan gaya hidup manusia merupakan punca terbesar manusia menghadapi pelbagai penyakit".
Jelaskan pernyataan di atas

Perkembangan teknologi penderiaan jauh (remote sensing) membawa sumbangan terhadap kehidupan manusia".
Huraikan peranan teknologi pederiaan jauh terhadap pembangunan sesebuah negara.