Followers

Friday, November 05, 2010

Soalan PA 2 Akhir Tahun Lower Six 2010 Kelantan

BAHAGIAN A

1.Media massa diakui menjadi punca kepada peningkatan kes jenayah ragut di negara ini. Selain itu, gejala yang tidak berperkemanusiaan ini diburukkan lagi oleh pelbagai faktor. Jelaskan pernyataan di atas.

2.Belakangan ini semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda di negara ini semakin goyah, justeru itu sudah tiba masanya nilai murni perlu disemarakkan oleh kerajaan. Bincangkan


BAHAGIAN B

3.Krisis air yang dialami di seluruh dunia pada masa ini disebabkan oleh kepesatan proses pembangunan yang dicapai oleh manusia, Bincangkan

4.Perkembangan bidang e-perubatan di Malaysia didorong oleh banyak faktor. Hal ini boleh mendatangkan manfaat kepada penduduk, Huraikan pernyataan ini.

PA 2 Bahagian E

PROGRAM SKOR A PENGAJIAN AM PPD PASIR PUTEH 2011


BAHAGIAN E
1.Huraikan perkembangan-alasan berasinagn
    Skop jawapan = 2 +2
    A.Perubahan antara tahun
      -Pola perubahan keseluruhan
      -Peningkatan
      -Penurunan
      -Tidak konsisten

  B.Alasan berasingan

2. Huraikan perkembangan – alasan bersama
    Skop jawapan  = 4 +0
    A.Perubahan antara tahun
      -Pola perubahan keseluruhan + alasan
      -Peningkatan + alasan
      -Penurunan + alasan
      -Tidak konsisten + alasan
   
3.Huraikan perubahan-alasan bersama
    Skop jawapan  = 4 +0
    A.Perubahan antara tahun
      -Pola perubahan keseluruhan + alasan
      -Peningkatan + alasan
      -Penurunan + alasan
      -Tidak konsisten + alasan

4. Huraikan perubahan- alasan berasingan
    Skop soalan  = 2 + 2
    A.Peruubahan antara tahun
      -Pola perubahan keseluruhan
      -Peningkatan
      -Penurunan
      -Tidak konsisten

    B.Alasan berasingan


5.  Huraikan pola perubahan – alasan berasingan
    Skop jawapan  = 2 +1+2/1+2+1/1+1+2
    A.Perubahan antara tahun
      -Pola perubahan keseluruhan
      -Pola peningkatan
      -Pola penurunan
      -Tidak konsisten

    B. Perbandingan dalam tahun
        Tahun 1 –paling tinggi + paling rendah
        Tahun 2 – paling tinggi + paling rendah
        Tahun 3 – paling tinggi + paling rendah

   B.Alasan berasingan

6.  Huraikan  pola perubahan – alasan bersama
    Skop jawapan  = 2 +2
    A.Perubahan antara tahun
      -Pola perubahan keseluruhan + alasan
      -Peningkatan + alasan
      -Penurunan + alasan
      -Tidak konsisten + alasan
  
    B.Perbandingan dalam tahun
        Tahun 1 –paling tinggi + paling rendah + alasan
        Tahun 2 – paling tinggi + paling rendah + alasan
        Tahun 3 – paling tinggi + paling rendah + alasan

7. Ulaskan (Bergantung kepada jadual)
    Skop jawapan  = 4 +0
    A.Perubahan antara tahun
      -Pola perubahan keseluruhan + alasan
      -Paling tinggi/banyak + alasan
      -Paling rendah + alasan
      -Kedua tinggi/banyak + alasan
      -Ketiga tinggi/banyak + alasan
      
8. Tafsirkan (Bergantung kepada jadual)
    Skop jawapan  = 4 +0
    A.Perubahan antara tahun
       -Pola perubahan keseluruhan + alasan
      -Peningkatan + alasan
      -Penurunan + alasan
      -Tidak konsisten + alasan

9. Taksirkan pola
    Skop jawapan  = 2+2
    A.Perubahan antara tahun
       -Pola perubahan keseluruhan + alasan
       -Peningkatan + alasan
       -Penurunan + alasan
       -Tidak konsisten + alasan

    B.Perbandingan dalam tahun
        Tahun 1 –paling tinggi + paling rendah + alasan
        Tahun 2 – paling tinggi + paling rendah + alasan
        Tahun 3 – paling tinggi + paling rendah + alasan

10.Huraikan pola – alasan berasingan
    Skop soalan  = 2+1+1@ 1+2+1@1+1+2
    A.Perubahan antara tahun
       -Pola perubahan keseluruhan
       -Peningkatan
       -Penurunan
        -Tidak konsisten

    B.Perbandingan dalam tahun
        Tahun 1 –paling tinggi + paling rendah
        Tahun 2 – paling tinggi + paling rendah
        Tahun 3 – paling tinggi + paling rendah
    C.Alasan berasingan

11. Huraikan pola – alasan bersama
      Skop jawapan : 2 + 2
      A.Perubahan antara tahun
       -Pola perubahan keseluruhan + alasan
      -Peningkatan + alasan
       -Penurunan + alasan
       -Tidak konsisten + alasan

    B.Perbandingan dalam tahun
        Tahun 1 –paling tinggi + paling rendah + alasan
        Tahun 2 – paling tinggi + paling rendah + alasan
        Tahun 3 – paling tinggi + paling rendah + alasan

12.Huraikan keadaan – alasan berasingan
     Skop soalan  = 2+1+1@ 1+2+1@1+1+2
     A.Perubahan antara tahun
        -Pola perubahan keseluruhan
        -Peningkatan
        -Penurunan
        -Tidak konsisten

    B. Perbandingan dalam tahun
         Tahun 1 –paling tinggi + paling rendah
         Tahun 2 – paling tinggi + paling rendah
         Tahun 3 – paling tinggi + paling rendah

    C. Alasan berasingan

13. Huraikan keadaan – alasan bersama
      Skop jawapan : 2 + 2
      A.Perubahan antara tahun
       -Pola perubahan keseluruhan + alasan
      -Peningkatan + alasan
      -Penurunan + alasan
      -Tidak konsisten + alasan

    B.Perbandingan dalam tahun
       Tahun 1 –paling tinggi + paling rendah + alasan
       Tahun 2 – paling tinggi + paling rendah + alasan
       Tahun 3 – paling tinggi + paling rendah + alasan

14. Huraikan mengapa keadaan
     Skop Jawapan 1 + 3
     A. Jumlah keseluruhan
     B. Sebab-sebab

15.Bandingkan pola /bandingkan –alasan bersama
     Skop soalan  = 2+2
     A.Perbandingan antara tahun
      -Perbandingan jumlah keseluruhan + alasan
      -Sektor paling tinggi antara tahun tahun yang dinyatakan = alsan
      -Sektor paling rendah dalam tahun tahun yang dinyatakan + alasan
      -Sektor yang menunjukan prestasi paling tinggi + alasan

     B.Perbandingan dalam tahun
       Tahun 1 –paling tinggi + paling rendah + alasan
       Tahun 2 – paling tinggi + paling rendah + alasan
       Tahun 3 – paling tinggi + paling rendah + alasan
 

16. BAndingkan pola /bandingkan –Alasan berasingan
     Skop jawapan  = = 2+1+1@ 1+2+1@1+1+2
    A.Perbandingan antara tahun  
      -Perbandingan jumlah keseluruhan
      -Sektor paling tinggi antara tahun tahun yang dinyatakan
      -Sektor paling rendah dalam tahun tahun yang dinyatakan
      -Sektor yang menunjukan prestasi paling tinggi

    B.Perbandingan dalam tahun
       Tahun 1 –paling tinggi + paling rendah
       Tahun 2 – paling tinggi + paling rendah
       Tahun 3 – paling tinggi + paling rendah

    C.Alasan berasingan

17.Huraikan kadar pertumbuhan-alasan bersama
    Skop jawapan : 2+2
    A.Kadar pertumbuhan  antara tahun
      -Kadar pertumbuhan keseluruhan + alasan
      -Kadar pertumbuhan yang sentiasa negatif/positif + alasan
      -Kadar pertumbuhan yang pernah  negatif/positif + alasan
   
18.Huraikan kadar pertumbuhan – alas an berasingan
    Skop jawapan : = 2+2
    A.Kadar pertumbuhan  antara tahun
        -Kadar pertumbuhan keseluruhan
        -Kadar pertumbuhan yang sentiasa negatif/positif
        -Kadar pertumbuhan yang pernah  negatif/positif
     B. Alasan berasingan.

CONTOH SOALAN ALASAN BERSAMA
1.Berdasarkan jadual di bawah, nyatakan keadaan sector ekonomi di Malaysia dari tahun 2000 hingga 2003 dan huraikan mengapa wujudnya keadaan sedemikian

2.Berdasarkan jadual di bawah , jelaskan pola perbelanjaan pembangunan Kerajaan Persekutuan dari tahun 2003 hingga 2005. Mengapakah keadaan sedemikian berlaku.CONTOH SOALAN ALASAN BERASINGAN

1.Berdasarkan jadual dibawah, bandingkan pola jenayah siber  yang berlaku pada tahun2 yang dinyatakan menikut jenis di Malaysia. Jelaskan punca-punca berlakunya jenayah siber

2. Berdasarkan  jadual dibawah jelaskan perubahan perubahan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) mengikut punca kegiatan terpilih dari tahun 2005 hingga 20007. Kemukakan juga langkah langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengukuhkan ekonomi negara.
  
Malaysia : Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)
Mengikut Punca Kegiatan Terpilih dari Tahun 2005 hingga tahun 2007

Kegiatan
2005 (RM Juta)
2006 (RM juta)
2007 (RM juta)
Pertaniah, perhutanan dan perikanan
35 822
37 672
38 826
Perlombongan dan kuari
42 076
41 914
43 302
Pembuatan
138 014
147 756
152 390
Pembinaan
14 637
14 559
15 314
Perdagangan borong dan runcit
51 220
54 832
61 182
Pengangkutan dan peyimpanan
16 336
17 190
18 502
Kewangan dan insurans
45 065
48 555
53 748
Perkhidmatan kerajaan
30 507
33 498
35 042
Jumlah
373 677
395 976
418 306Perangkaan Jenayah Siber di Malaysia Mengikut Jenis Kes
pada Tahun 2001 dan Tahun 2003

Jenis Kes
2001
2003
Jumlah
%
Jumlah
%
Pembanjiran
5
0.5
1
0.03
Mesej sampah
82
8.8
2027
70.8
Pengacauan
24
2.6
22
0.8
Pemalsuan
10
1.1
21
0.7
Penggodaman
215
23.1
260
9.1
Virus
379
40.7
489
17.1
Nafi khidmat
19
2.0
4
0.1
Pencerobohan
198
21.2
39
1.4
Jumlah
932
100
2863
100
  


Kadar Pertumbuhan Ekonomi Negara Membangun
dari Tahun 2004 hingga Tahun 2007

Negara
Kadar Pertumbuhan Ekonomi (%)
2004
2005
2006
2007
Singapura
6.4
7.7
7.7
8.2
Malaysia
7.5
5.2
5.8
6.3
Thailand
5.0
4.5
5.1
4.8
Filipina
-0.7
5.1
5.4
7.3
Indonesia
4.0
5.6
-1.5
6.3