Followers

Tuesday, June 01, 2010

SOALAN PENGAJIAN AM 2 (B) - PKPPSM KELANTAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010

Tabiat merokok sering dikaitkan dengan masalah penyakit jantung. Walau bagaimanapun, penyakit ini turut dipengaruhi oleh faktar lain. Jelaskan

A. Merokok (idea utama)
1.Kandungan rokok

B.Punca-punca lain
2.Gaya hidup yang tidak sihat
3.Pemakanan
4.Tekanan emosi
5.Penghidap penyakit kronik
6.Hayat hidup
7.Kebergantungan kepada teknologi moden

Skop : 1A + 3A


Selain menyediakan sumber protein, ekologi laut yang meliputi hampir 70 peratus daripada permukaan bumi juga penting kepada manusia dan alam sekitar. Jelaskan pernyataan di atas.

A. Idea wajib
1.Sember protien

B. Kepentingan ekologi laut
2.Habitat marin
3.Mengekalkan keseimbangan ekosistem
4.Sumber ubat-batan/kosmetik
5.Sumber penyelidikan & pembangunan (R & D)
6.Sumber tenaga altenatif
7.Sumber air

Skop : 1A + 3B


SOALAN PENGAJIAN AM 2 (A ) - PKPPSM KELANTAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010

BAHAGIAN A (Laras Sastera)

Industri kraftangan tempatan amat penting. Menyedari hakikat ini pelbagai langkah untuk memajukan sektor berkenaan perlu dilaksanakan. Huraikan

A.Kepentingan industri kraftangan
1.Mengekalkan seni warisan negara
2.Tarikan pelancong
3.Peluang pekerjaan
4..Asas industri sokongan
5.Mengukuhkan semangat patriotisme

B.Langkah memajukannya
1.Bantuan modal
2.Penggunaan teknologi moden
3.Saiz pasaran
4.Galakan kerajaan

Skop jawapan : 2A + 2B


Amalan intergriti dalam kalangan penjawat awam dan swasta dinegara ini semakin terhakis. Justeru, pengukuhan nilai intergriti dalam sektor awam dan swasta harus menjadi agenda utama negara. Bincangkan.

A. Punca
1.Sikap pekerja/masyarakat yang individustik
2.Materialistik
3.Loggar ajaran agama
4.Kos hidup meningkat
5.Penguatkuasaan undang-undang yang lemah
6.Ketidakfahaman konsep

B. Langkah/pengukuhan
1.Kurangkan kerenah birokrasi
2.Melaksana pelan intregriti nasional (PIN)
3.Penguatkuasaan undang-undang berkesan
4.Dasar pendidikan yang dinamik dan seimbang

Skop : 2A + 2B