Followers

Tuesday, October 26, 2010

Soalan PA2 STPM Percubaan 2010-Johor

BAHAGIAN A

1.Walaupun blog merupakan satu lama sosial yang mempunyai kepentingan tertentu, namun penggunaannya turut menimbulkan kesan negatif

Bincangkan

2.Sukan memainkan peranan yang penting kepada pembangunan negara,

Bincangkan cabaran yang dihadapi oleh industri sukan sejak akhir-akhir ini.

BAHAGIAN B

3.Kepupusan fauna menimbulkan pelbagai impak terhadap alam sekitar. Pelbagai usaha perlu dilakukan bagi menanggani permasalahan tersebut.

Ulaskan pernyataan berkenaan

4.Penggunaan bahan kosmetik yang semakin popular kini boleh memudaratkan kesihatan.

Bincangkan

No comments:

Post a Comment