Followers

Sunday, May 24, 2009

Bengkel Pengajian Am 2 Hasil Kerja Pelajar 2009


KUMPULAN 6Esei bahagian A : Laras Sains Sosial

A) Sosial- Pendidikan


Soalan : 1

Kelemahan system pendidikan di Institusi Pengajian Tinggi Awan di Malaysia merupakan punca berlakunya pengganguran dalam kalangan siswazah pada masa kini. JelaskanSkema

 1. Kursus
 2. Kualiti – siswazah yang dlahirkan

- pensyarah

 1. Fokus bahasa Inggeris – antarabangsa
 2. Hubungan antarabangsa
 3. Kuota pengambilanB) Ekonomi – upah minimum

Soalan : 2


Kebanjiran pendatang asing ke Malaysia telah menurunkan kadar upah yang minimum dalam sector pekerjaan terutamanya sector swasta. Selain itu, penurunan ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Jelas penyataan di atas.


Skema

 1. Pendatang asing
 2. Sikap majikan
 3. Tahap pendidikan / kemahiran buruh
 4. Nilai RM berbanding dengan kadar tukaran asing.
 5. Penawaran buruh kasar


Esei bahagian B : Laras Sains dan teknologi


B) Kesihatan – Penyakit kronik jantung


Soalan : 3

Belakangan ini penyakit kardiovaskular telah menjadi pembunuh utama dalam kalangan rakyat Malaysia. Fenomena ini perl di atasi segera sebelum menjadi lebih teruk. Huraikan


Skema.

Punca

1. Amalan pemakanan

2. Gaya hidup tidak sihat

3. Kebergantungan kepada teknologi moden

Langkah.

1. Mengamalkan pemakanan yangseimbang

2. Gaya Hidup sihat

3. Rawatan berkala


D) Sumber tenaga - Solar

Soalan 4

Penggunaan tenaga solar semakin diyakini sebagai tenaga alternatif, bahkan penggunaannya semakin meluas di kebanyakan negara. Bincangkan kelebihan dan kelemahan penggunaan tenaga solar.


Skema

Kelebihan / Kepentingan

1. Mesra alam

2. Dapat digunakan secara berterusan

Kelemahan

 1. Penggunaan pada waktu siang sahaja
 2. Dipengaruhi cuaca
 3. Kapasiti tenagaKUMPULAN 8


LARAS SAINS SOSIAL


A. Sosial – Penghijrahan/Pendatang asing

Soalan – Kemasukan pendatang asing banyak memberi sumbangan terhadap pembangunan ekonomi Negara. Walau bagaimanapun kita perlu berwaspada terhadap kehadiran mereka.

Bincangkan.


Skema jawapan

A – Sumbangan

1. Mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh

2. Mewujudkan persaingan sihat

3. Menjana sektor ekonomi Negara

4. Meningkatkan industri pelancongan negara

B – Keburukan

1. Meningkatkan kadar jenayah

2. Meningkatan pengangguran penduduk tempatan

3. Menularnya penyakit berjangkit

4. Pengaliran wang keluar

5. Pengaruh budaya asing


Ekonomi – Kawalan Mata Wang


Soalan – Penambatan mata wang dalam tukaran asing berjaya membantu negara mengharungi masalah kegawatan ekonomi.

Jelaskan


Skema jawapan

1. Mengurangkan risiko spekulasi ke atas nilai mata wang Negara

2. Meyakinkan pelaburan asing

3. Dapat menyekat peningkatan harga barang di pasaran tempatan

4. Mewujudkan keharmonian negara

5. Kawalan aliran keluar wang Negara


B. Sains dan Teknologi

Kesihatan – Pemakanan punca penyakit


Soalan – Rutin pemakanan dalam kalangan masyarakat pada hari ini dikaitkan dengan pelbagai jenis penyakit berbahaya.

Jelaskan


Skema jawapan

 1. Pemakanan tidak seimbang
 2. Penyediaan makanan
 3. Pemilihan makanan
 4. Makanan separuh mentah
 5. Makan di luar


Sumber tenaga - Fosil


Soalan – Penggunaan tenaga fosil lebih digemari berbanding sumber tenaga yang lain. Sebaliknya penggunaan sumber tenaga ini mendatangkan pelbagai masalah kepada kehidupan manusia. Jelaskan.


Skema Jawapan

A. -Sebab digemari

 1. Penggunaan dalam pelbagai sektor
 2. Kapasiti tenaga yang tinggi

B. -Masalah kepada manusia

1. Pencemaran

2. Kepupusan sumber


KUMPULAN 15

1.FLORA DAN FAUNA

Kepelbagaian biologi berhubung kait dengan kesejahteraan hidup manusia .Justeru kepupusan sumbernya perlu diberi perhatian serius.Jelaskan

Isi

a. Kepentingan

1. Ubat-ubatan (herba)

2. Sumber makanan

3. Bekalan oksigen/ekosistem

b. Langkah

1. Penyelidikan pemeliharaan dan pemuliharaan

2. Pembiakan genetic

3. Vegetasi(Proses menyuburkan tanah)


2.HIDRO

Sumber tenaga hidro semakin mendapat sambutan baik dalam kalangan Negara maju mahupun Negara-negara sedang membangun. Selain dengan perkembangan ini Malaysia turut menerokai bidang ini secara aktif berlandaskan potensi yang ada.

Kepentingan

1. Sumber tenaga alternative

2. Mengelakkan/mengurangkan pencemaran

Potensi

1. Sumber air

2. Kepakaran

3. Keistimewaan hidro-mesra alam


3.PELABURAN ASING(TUGASAN FOKUS TIDAK SEIMBANG 1 t 3)

Banyak Negara membangun bergantung kepada pelaburan asing.Sehubungan itu kerajaan Malaysia telah memperuntukkan sebahagian besar wang untuk menambah baik infrastruktur Negara bagi menjana minat para pelabur. Ulaskan pernyataan ini

ISI

Langkah

1. Prasarana

2. Insentif-taraf perintis

3. Lawatan diplomatic

4. Promosi dan kempen-media


4.KAMERA LITAR TERTUTUP(CCTV)

Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah member manafaat kepada manusia sejagat.Ciptaan seperti cctv telah menyebabkan pelbagai urusan yang rumit dapat di selesaikan .Jelaskan pernyataan ini

ISI

1. Kaji Cuaca

2. Rakaman lalulintas (trafik)

3. Aspek keselamatan

4. Aktiviti diagnosis (Image Prosesing)


No comments:

Post a Comment