Followers

Sunday, May 24, 2009

Bengkel Pengajian Am 2 di Permai Inn KT


KUMPULAN 2


Esei Bahagian A-Laras Sains Sosial


SOSIAL


Rempit

Gejala mat rempit dalam kalangan remaja semakin membimbangkan.Sehingga kini masalah tersebut belum ada penyelesaiannya.Huraikan


Skema-2 fokus seimbang(2+2)


Punca

1. Sikap Individu inginkan keseronokan

2. Kurang penguatkuasaan-pemantauan /pelaksanaan hukuman ringan

3. Peranan ibu bapa-kurang pemantauan daripada keluarga

Sukar dibendung

4. Penguatkuasaan

5. Teknologi

6. Sikap masyarakatSAINS


UDARA

Pencemaran udara yang semakin serius dikenalpasti berlaku akibat tindakan manusia sendiri .Hal ini boleh memudaratkan kehidupan manusia sejagat.Jelaskan pernyataan di atas.


Skema:dua focus seimbang(2+2)

Punca

1. Asap kilang/kenderaan

2. Pembakaran terbuka

3. Kebocoran loji nuclear

Kesan

1. Menjejaskan kesihatan manusia-penyakit asma/kanser paru-paru

2. Krisis makanan-proses fotosintesis terganggu,sumber makanan terhad

3. Pemanasan global

4. Penipisan lapisan ozonEKONOMI

Isu mengelak cukai


Soalan:2 fokus(2+2)

Sumbangan hasil cukai kepada pembangunan Negara amat besar, namun tindakan sesetengah pihak yang mengelak dari pada membayarnya menimbulkanimpak kepada Negara.Jelaskan


Kepentingan

1. Pendapatan Negara

2. Pembangunan

3. Pertahanan

4. Kebajikan

Kesan

5. Pendapatan Negara merosot

6. Pembangunan Negara tidak dapat dijalankan dengan lancer

7. Pertahanan Negara tergugat

8. Kebajikan rakyat tidak dilaksanakan.TEKNOLOGI


Penggunaan kemudahan perkhidmatan telefon bimbit untuk membantu kehidupan manusia .Walau bagaimanapun penggunaanya boleh mengancam kehidupan manusia.Bincangkan.


Kesan positif

1. Komunikasi

2. PJJ/telesidang

3. Bukti dimahkamah

4. Data

Kesan negative

5. Kesihatan

6. Pencemaran.


No comments:

Post a Comment