Followers

Sunday, May 24, 2009

Bengkel Pengajian Am 2 di Permai Inn KT


KUMPULAN 5


Esei Laras Sastera


i. Bidang sosial


Skop: Jenayah remaja/salah laku remaja


Belakangan ini penglibatan remaja dalam tidak bermoral di negara ini membimbangkan banyak pihak. Pelbagai cara telah diambil untuk mengatasi masalah ini.Bincangkan.


Skima

A. Punca/ sebab

 1. Latarbelakang keluarga
 2. Pengaruh rakan sebaya
 3. Kurang didikan agama/moral/amalan nilai murni
 4. media massa/globalisasi

B. Langkah atasi

 1. Pendidikan dalam intitusi keluarga / sekolah
 2. Kerjasama masyarakat
 3. kuatkuasa undang-undang
 4. Kempen kesedaran nilai murni


ii. Bidang ekonomi


Skop: Memperkasakan sektor pertanian


Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9), kerajaan memberikan fokus kepada usaha membangunkan pertanian komersial berskala besar. Selain mengembangkan aktiviti pemprosesan dan mempelbagaikan produk, Usaha gigih turut dijalankan bagi mengukuhkan rangkaian pemasaran di peringkat global.


Jelaskan cabaran-cabaran yang perlu diatasi dalam usaha memperkasakan sektor pertanian di negara ini.


Skima

 1. Keperluan sumber modal/ tenaga buruh/tenaga pakar
 2. Kemajuan R&D/ teknologi
 3. Saingan pasaran global
 4. Saingan guna tanah
 5. Khidmat sokongan (kerajaan/ swasta)
 6. Prasarana tidak meluasEsei Laras Sains


Bidang kesihatan


Skop: Penyakit kronik: Penyakit kuku dan mulut dalam kalangan kanak-kanak.

Akhir-akhir ini, penyakit kuku dan mulut kerap dikesan dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Justeru, perhatian serius terhadap perkara ini wajar diambil. Jelaskan.


Skema:

A. punca

 1. sekitaran
 2. tidak ambil imunisasi
 3. pemakanan

B: Langkah-langkah:

1. Amalan penyusuan ibu.

2. Penjagaan kebersihan sekitaran.

3. imunisasi awal

4. rawatan berkalaKUMPULAN 9


BAHAGIAN A ( LARAS SASTERA )

1. SENI FILEM

Hasil-hasil karya filem tanah air masih tidak mendapat sambutan sepenuhnya daripada penonton tempatan.

Hasil-hasil karya filem tempatan masih gagal mendapat kutipan yang memberansangkan apabila ditayangkan di pawagam-pawagam kerana tidak mampu bersaing dengan filem-filem luar negara. Jelaskan


Skema Jawapan

1. Kurang pengetahuan dan kemahiran – skrip, artis, pengarah dan krew.

2. Teknologi yang rendah

3. Kekurangan modal

4. Masalah penapisan filem-filem tempatan yang terlalu ketat.


2. KETOKOHAN PEMIMPIN


Kestabilan ekonomi dapat menjamain kemajuan bangsa dan negara. Namun ciri-ciri ketokohan pemimpin merupakan eset penting dalam mencapai matlamat tersebut.

Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas?


Skema Jawapan

1. Kestabilan ekonomi

2. Menghayati dan mengamaikan nilai-nilai murni.

3. Berpendidikan, berpengalaman dan berpengetahuan

4. BerkarismaBAHAGIAN B ( LARAS SAINS )


1. KESIHATAN (Sekitaran Punca Penyakit)

Persekitan yang tercemar telah mengundang pelbagai jenis penyakit kepada manusia. Jelaskan


Skema Jawapan

1. Tempat pembiakan lalat dan serangga

2. Bau busuk yang menganggu ketenteraman hidup.

3. Udara yang tercemar menyebabkan kekotoran di udara merosakkan organ

seperti kanser paru-paru dan asma.

4. Air yang tercemar menyebabkab alahan/keracunan makanan.2. PEMAKANAN


Penggunaan bahan kimia amat perlu dalam penghasilan makanan dan penjagaan kesihatan. Namun, pengambilannya secara berlebihan menyebabkan seseorang memnerima natijah yang sebaliknya. Jelaskan.


Skema Jawapan

1. Mempelbagikan variasi makanan - penghasilan roti

- Pengawet makanan

- Perisa dan pewarna.

2. Makanan suplemen - tambah tenaga

- Kecantikan

Kesan negatif

3. Penyakit.

4. Alahan

5. Keracunan.

KUMPULAN 13 ESEI


(SUKAN DAN PERPADUAN) (1 + 3)


SOALAN:


Malaysia berusaha memajukan bidang sukan sebagai alat untuk memantapkan integrasi nasional. Selain usaha ini, negara proaktif merealisasikan agenda di atas melalui pelbagai pendekatan.

Jelaskan pernyataan di atas.


SKEMA JAWAPAN:


 1. Sukan sebagai alat untuk memantapkan integrasi nasional
 2. Pendekatan-pendekatan lain untuk memantapkan integrasi nasional
 1. melalui pendidikan

- Dasar Pendidikan Kebangsaan untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum

- Menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar

- Berasaskan kurikulum, kegiatan kokurikulum dan peperiksaan yang sama

- Mengadaptasi konsep Sekolah Wawasan

 1. Melalui kebudayaan dan bahasa

- Dasar Kebudayaan Kebangsaan

- Dapat membentuk sebuah masyarakat bersatu padu yang mempunyai satu identiti nasional

-

 1. Ekonomi

- Pengagihan kekayaan negara yang adil dan saksama

- Peluang yang sama rata

-

 1. Politik

- Parti politik memperjuangkan nasib rakyat yang berbilang kaum

- Pengagihan kuasa pemerintah yang seimbang kepada semua kaum

-

 1. Aktiviti sosial komuniti/masyarakat setempat(KESIHATAN – PERUBATAN TRADISIONAL/HERBA)


SOALAN:


Perubatan tradisional telah digunakan sejah sebelum wujudnya perubatan moden dan mempunyai kepentingan yang tersendiri. Justeru, pelbagai usaha telah diambil untuk memantapkan perubatan tradisional di negara kita. Bincangkan.


SKEMA JAWAPAN:

KEPENTINGAN:


 1. Tiada bahan sampingan
 2. Sumber bahan mentah mudah diperoleh – sumber semula jadi
 3. Mesra alam – pencemaran

LANGKAH:

 1. R&D – Pelbagai bentuk ubat/produk ubat
 2. Kepakaran luar
 3. Alat moden - pemasaran – laman web/internet

- perisian:

- Penggunaan komputer(SAINS DAN JENAYAH)


SOALAN:

Kadar jenayah dalam kalangan remaja yang berlaku di negara kita semangkin membimbangkan. Kaedah sains dan teknologi boleh digunakan untuk membendung masalah ini daripada berleluasa. Bincangkan peranan sains dan teknologi dalam menangani jenayah tersebut.


SKEMA JAWAPAN:

 1. Sains forensik/kajian bahan bukti
 2. Peralatan pencegahan jenayah
 3. Sistem telekomunikasi
 4. Penggunaan satelit
 5. Peralatan siasatan dan pengesanan jenayah

No comments:

Post a Comment