Followers

Sunday, May 24, 2009

Bengkel Pengajian Am 2 di Permai Inn KT

KUMPULAN 10.


ESEI A - LARAS SAINS SOSIAL.


Tajuk - Seni : Sastera.


Soalan

Hasil karya sastera yang mendokong nilai-nilai estetika terbukti mampu membentuk jati diri sesuatu bangsa. Selain itu hasil karya sastera juga mempunyai pelbagai kepentingan lain. Jelaskan pernyataan di atas .

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian

1

Idea wajib.

Membentuk jati diri


2

Sumber pendapatan


3

Hiburan


4

Memupuk nilai-nilai murni


5.

Menonjolkan identiti budaya dan bangsa


67Penutup


Tajuk - Kerjasama Serantau.


Soalan

Pergolakan politik di Selatan Filipina dan Thailand telah mewujudkan suasana tidak stabil di rantau Asia Tenggara. Situasi ini perlu ditangani bersama dalam kalangan negara anggota Asean . Jelaskan .


Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian

A

Kesan

1

Keadaan politik tidak stabil


2

Menjejaskan sektor ekonomi dan pelancongan


3

Wujudnya masalah pelarian


B

Langkah-langkah

4

Penyelesaian melalui rundingan


5.

Membantu membangunkan ekonomi di kawasan bertelagah/bergolak


6

Memperkukuhkan hubungan 2 hala dalam pelbagai bidang


7Penutup


KUMPULAN 10.


ESEI B – LARAS SAINS DAN TEKNOLOGI.


Tajuk - Teknologi Punca Penyakit.

Soalan

Penciptaan dan penggunaan peralatan sains dan teknologi moden menjadi salah satu punca kepada meningkatnya penyakit kronik. Walaubagaimana pun , memang diakui punca-punca lain turut mempengaruhinya. Bincangkan penyataan di atas dengan memberi contoh-contoh yang sesuai .


Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian

1

A. Punca wajib

Penggunaan peralatan sains dan teknologiB. Punca-punca lain


2

Pemakanan tidak seimbang


3

Amalan hidup yang tidak sihat


4

Genetik


5.

Tekanan


6

Pencemaran air/udara


7PenutupTajuk - Pertanian.


Soalan


Penggunaan bahan kima dalam sektor pertanian mampu meningkatkan hasil pengeluaran. Walaubagaimana pun kaedah ini boleh membawa impak terhadap kehidupan manusia dan kehidupan. Jelaskan .

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian


A. Kebaikan


1

Produktiviti meningkat


2

Kualiti meningkat


3
B. Keburukan


4

Kesihatan/penyakit


5.

Kepupusan sumber


6

Mengancam keseimbangan

Ekologi


7

Penceraman alam sekita


Penutup


No comments:

Post a Comment