Followers

Sunday, May 24, 2009

Bengkel Pengajian Am 2 di Permai Inn KT


KUMPULAN 12


LARAS SAINS

SAINS SUKAN


Sains sukan belum terkenal di Malaysia memandangkan paradigma masyarakat menyangka sukan hanya melibatkan kekuatan fizikal semata-mata. Walau bagaimanapun bidang ini mampu melonjakkan kecemerlangan sukan negara. Huraikan sumbangan sains sukan kepada kemajuan bidang sukan negara.


Cadangan isi (4 +O)

1. sains pemakanan

2. ketahanan psikologi/mental

3. rawatan fizikal / fisioterapi

4. keputusan tepat

5. kejurulatihan

6. R & D

7. Alat BantuTEKNOLOGI DALAM BIDANG PERUBATAN


Kemajuan dan perkembangan

perubatan berkait rapat faKtor penggunaan alat bantu. Walau bagaimanapun, kemajuan bidang ini turut disumbangkan oleh faktor-faktor lain. Jelaskan.


Cadangan isi (1 + 3)

  1. Alat Bantu

FaKtor-faktor lain

  1. R & D
  2. Kejuruteraan perubatan / Prasana
  3. Kepelbagaian dn kualiti ubat
  4. Kualiti ubatLARAS SAINS SOSIAL

KEMALANGAN JALAN RAYA


Pelbagai bentuk kecuaian pengguna jalan raya dikenal pasti menjadi penyumbang kepada peningkatan kes kemalangan jalan raya di negara kita. Jelaskan.


Cadangan isi (4 + 0)

1. Pengaruh alcohol

2.Mengantuk/letih/memandu tanpa rehat

3. Membawa muatan lebih

4. Sikap tidak bertimbang rasa dan panas barn

5. Tidak mematuhi peraturan jalan raya
MARUAH NEGARA


Belakangan ini, imej negara di persada antara bangsa amat memberansangkan dan wajar dipertahankan. Jelaskan usaha-usaha yang boleh diambil untuk menaikkan imej negara.


Cadangan isi (4 + 0)

1. Mengekalkan kestabilan politik / keamanan negara

2. Kemakmuran ekonomi / merapatkan jurang kaya miskin / pengagihan ekonomi yang adil

3. Pendidikan/kadar celik huruf yang tinggi dan buta huruf

4. Memantapkan perpaduan kaum

5. Prasaran dan pembangunan fizikal seimbang luar bandar dan bandar
No comments:

Post a Comment