Followers

Tuesday, August 10, 2010

Klu Menjawab Bahagian E

Berdasarkan Jadual yang di beri, BANDINGKAN pola penggunaan getah dalam industri pembuatan mengikut jenis di Malaysia. Jelaskan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh industri getah di Malaysia.

Skop Jawapan

A.Perbandingan antara tahun
1. Perbandingan jumlah keseluruhan antara tahun
2. Perbandingan paling tinggi antara tahun
3. Perbandingan paling rendah antara tahun
4. Sektor yang menunjukkan prestasi paling tinggi antara tahun tahun berkenaan

B. Perbandingan dalam tahun
1. Perbandingan dalam tahun 2000 - Paling tinggi dan paling rendah
2. Perbandingan dalam tahun 2002 - Paling tinggi dan paling rendah
3. Perbandingan dalam tahun 2004 - Paling tinggi dan paling rendah

C. Alasan - Cabaran-cabaran
1. Persaingan dengan getah tiruan
2. Persaingan dengan pengeluar-pengeluar getah lain seperti Indonesia, Thailand dan Filipina
3. Harga getah yang tidak stabil

Skop Jawapan : 1 + 1 + 2 = 4

* C = 2 kerana soalannya cabaran- cabaran. Alasan berasingan


Berdasarkan Jadual yang di beri, HURAIKAN pola penggunaan getah dalam industri pembuatan mengikut jenid di Malaysia. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh industri getah di Malaysia.

Skop Jawapan

A.Pola perubahan antara tahun
1. Pola perubahan jumlah keseluruhan antara tahun
2. Pola meningkat
3. Pola menurun
4. Pola tidak konsisten
5. Pola tidak berubah

B. Perbandingan dalam tahun
1. Perbandingan dalam tahun 2000 - Paling tinggi dan paling rendah
2. Perbandingan dalam tahun 2002 - Paling tinggi dan paling rendah
3. Perbandingan dalam tahun 2004 - Paling tinggi dan paling rendah

C. Alasan - Cabaran
1. Persaingan dengan getah tiruan
2. Persaingan dengan pengeluar-pengeluar getah lain seperti Indonesia, Thailand dan Filipina
3. Harga getah yang tidak stabil

Skop Jawapan : 2 + 1 +1 = 4 atau 1 + 2 + 1 = 4

* C = 1 sahaja kerana soalannya cabaran bukan cabaran-cabaran. Alasan berasingan

Berdasarkan Jadual yang di beri, BANDINGKAN pola penggunaan getah dalam industri pembuatan mengikut jenis di Malaysia. Jelaskan kenapa berlakunya sedemikan?

Skop Jawapan

A.Perbandingan antara tahun
1. Perbandingan jumlah keseluruhan antara tahun + alasan
2. Perbandingan paling tinggi antara tahun + alasan
3. Perbandingan paling rendah antara tahun + alasan
4. Sektor yang menunjukkan prestasi paling tinggi antara tahun tahun berkenaan + alasan

B. Perbandingan dalam tahun
1. Perbandingan dalam tahun 2000 - Paling tinggi + alasan dan paling rendah + alasan
2. Perbandingan dalam tahun 2002 - Paling tinggi + alasan dan paling rendah + alasan
3. Perbandingan dalam tahun 2004 - Paling tinggi + alasan dan paling rendah * alasan


Skop Jawapan : 2 + 2 = 4

* C = tiada kerana alasan bersama


Berdasarkan Jadual yang di beri, HURAIKAN pola penggunaan getah dalam industri pembuatan mengikut jenis di Malaysia. Jelaskan kenapa berlakunya sedemikan?

Skop Jawapan

A. Pola perubahan antara tahun
1. Pola perubahan jumlah keseluruhan antara tahun + alasan
2. Pola meningkat + alasan
3. Pola menurun + alasan
4. Pola tidak konsisten + alasan
5. Pola tidak berubah + alasan

B. Perbandingan dalam tahun
1. Perbandingan dalam tahun 2000 - Paling tinggi + alasan dan paling rendah + alasan
2. Perbandingan dalam tahun 2002 - Paling tinggi + alasan dan paling rendah + alasan
3. Perbandingan dalam tahun 2004 - Paling tinggi + alasan dan paling rendah * alasan


Skop Jawapan : 2 + 2 = 4

* C = tiada kerana alasan bersama1 comment:

  1. thank a lot, the tips are very useful for me.

    ReplyDelete