Followers

Saturday, August 21, 2010

Saoalan PA2..Percubaan STPM Negeri Kelantan 2010

BAHAGIAN B 

Soalan no 4

Krisis makanan berkhasiat di peringkat global sejak akhir-akhir ini kian ketara. Walaubagaimanapun, perkembangan terkini dalam bidang sains dan teknologi mampu untuk menanggani masalah tersebut. Jelaskan pernyataan di atas.

Pengenalan : Makanan berkhasiat amat penting kepada manusia. Melaluinya manusia dapat tenaga dan meningkatakan daya antibodi bagi menjamin tahap kesihatan.

A. Punca krisis makanan

1.Pencemaran alam sekitar.   

-Pencemaran air/tanah menyebabkan tumbesaran tanah,ternakan terbantut dan tidak mengeluarkan hasil yang banyak/berkualiti

2.Pemanasan global/perubahan cuaca yang tidsak menentu. 

- Peningkatan suhu atau kemarau akibat penipisan ozon menjejaskan hasil tanaman/ternakan.

- Pemusnahan hutaan memusnahkan agen pendebugaan/gembur tanah dan tidak aktif membuat.

- Paras air meningkat mengancam habitat daratan

3.Bencana alam- 

- Banjir akan memusnahkan kawasan tanaman

- Letupan gunung berapi/tsunami/ribut taufan memusnahkan sumber bekalan makanan berkhasiat

4.Ancaman penyakit dan serangga perosak

- Penyakit hawar/kuku dan mulut/kutu beruang/bena dll

- Ancaman penyakit mengurangkan sumber pengeluaran makanan/ternakan

B.Peranan Sains dan Teknologi

5.Penciptaan baka/benih

- Aktiviti penghasilan baka baru melalui kejuruteraan genetik/kultur tisu dll dapat membantu m menghasilkan produk yang bermutu tinggi/tahan penyakit/kuantiti yang banyak

6.Penciptaan teknologi/peralatan moden

- Pelbagai peralatan dan teknologi baru diperkenalkan dapat membantu menghasilkan/memasarkan/menyimpan makanan

- Teknologi radiasi dapat meningkatkan kualiti/kuantiti dan pemasaran boleh dilakukan dengan cepat dan dalam kuantiti yang banyak

- penggunaan radar /GPS oleh nelayan akan meningkatakan hasil tangkapan ikan.

7.Penemuan terkini dalam sains dan teknologi

-  Penggunaan baja oeganik dapat memulihkan kesuburan tanah

- Teknplogi hidroponik/akuakultur/tanaman laut/navigasi/rumpai laut meningkatkan daya produktiviti

- Kawalan biologi

8.Penciptaan makanan ternakan

- Kandungan zat yang seimbang membantu tumbesaran ternakan/haiwan

- Tiada kesan sampingan kepada pengguna

- Dapat menternak secara berkala besar

Penutup: Krisis makan berkhasiat wajar ditanggani segera demi keharmonian sejagat. Semua pihak terutamanya negara maju perlu ikhlas dalammenghulurkan kerjasama mencari formula yang berkesan.1 comment: