Followers

Sunday, October 14, 2012

BENGKEL IF PA2 BAHAGIAN A dan BBengkel Pengajian Am : Analisis Soalan-soalan Negeri-negeri di Malaysia 2012
LARAS SASTERA                                                                      
Terengganu                                                                                    Contoh Tafsiran Esei
1
Banyak langkah telah diambil kerajaan dalam memerangi gejala rasuah bagi meningkatkan lagi imej negara.Dalam pada itu, wujud pelbagai halangan dalam menangani perlakuan ini. Jelaskan

ISU : GEJALA RASUAH
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (JELASKAN)
- SKOP : LANGKAH / HALANGAN
- NISBAH JAWAPAN : 2:2
2
Menyediakan bekalan tenaga elektrik yang cekap dan kompetitif penting kepada masyarakat dan Negara, namun wujud halangan dalam mencapai hasrat ini.Jelaskan.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
Selangor
1
Banyak laman web sosial   kini menawarkan pelbagai bentuk interaksi antara pengguna di seluruh dunia.  Penggunaannya  secara tidak terkawal mendatangkan pelbagai kesan negatif.  Bincangkan.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
2
Dalam usaha menjadi negara maju,  Pelan Integriti Nasional telah dilancarkan untuk  memupuk  integriti dalam kalangan rakyat dalam pelbagai aspek sasaran  . Namun terdapat pelbagai faktor yang boleh menjejaskannya.  Bincangkan.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
Perak
1
Kes rakyat Malaysia ditipu, diperdaya dan dijadikan  ‘keldai dadah’ terus meningkat.  Pelbagai langkah perlu diambil untuk memastikan aktiviti ini tidak berterusan.  Bincangkan.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :

2
Sumbangan tenaga kerja asing membantu pertumbuhan ekonomi negara . Namun kebanjiran mereka boleh memberi impak negatif kepada negara. Jelaskan pernyataan di atas.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :

Pahang
1
Jenayah pemerdagangan orang bukan sahaja  mencemarkan imej negara di mata dunia tetapi juga membawa pelbagai implikasi kepada masyarakat dan negara.  Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk memeranginya.  Jelaskan pernyataan di atas.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
2
Harta intelek merupakan hasil ciptaan minda yang mesti dilindungi oleh undang-undang sesebuah negara. Oleh itu, pelbagai langkah  telah dijalankan oleh kerajaan demi mengiktiraf hak intelektual seseorang. Bincangkan


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
Melaka
1
Aktiviti pemerdagangan manusia bukan shaja mencemarkan imej negara ini, malah pelbagai implikasi yang timbul. Langkah yang berkesan perlu diambil bagi menangani masalah ini. Bincangkan

ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :

2
Pada masa ini, perkembangan yang pesat dalam perkhidmatan perubatan dan hospital swasta negara telah menberi sumbangan yang besar kepada negara.Bincangkan

ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
Kelantan
1
Konsep 1 Malaysia merupakan langkah yang dapat memantapkan integrasi nasional. Namun begitu, masih terdapat pelbagai kekangan yang menghalang ke arah pencapaian matlamat tersebut. Bincangkan.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
2
Kecanggihan teknologi maklumat merupakan petunjuk utama yang merangsang peningkatan kes jenayah siber. Walau bagaimanapun, terdapat indikator lain yang turut menyumbang kepada masalah tersebut. Jelaskan pernyataan di atas.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
Kedah
1
Kerajaan elektronik (e-kerajaan) merupakan satu inisiatif pihak kerajaan memanfaatkan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) untuk kepentingan  masyarakat dan negara.
Bincangkan kepentingan kerajaan elektronik kepada negara dan langkah yang perlu diambil bagi melancarkan pelaksanaannya.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
2
Kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha untuk membangunkan bidang sukan negara. Namun, terdapat pelbagai masalah yang menjejaskan pencapaian atlet dalam bidang tersebut.
Bincangkan.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
Johor
1
Proses integrasi kaum boleh dicapai melalui sistem pendidiksan negara. Namun begitu, pelbagai cabaran perlu dilalui bagi merealisasikan matlamt tersebut. Bincangkan


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
2
Kejayaan masa depan negara kita dalam era globalisasi ini amat bergantung terhadap pembangunan moodal nsan yang berterusan. Oleh itu, kerajaan telah menlaksanakan pelbagai usaha ke arah membangunkan modal insan kelas pertama. Jelaskan pernyataan tersebut.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
SMK Tarat, Sarawak
1
Program 1Murid 1Sukan yang telah dilancarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di semua sekolah rendah dan menengah banyak memberikan manfaat kepada murid. Huraikan pernyataan di atas.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
2
Pasaran produk makanan halal dunia ketika ini sudah mencecah angka RM 800 bilion setahun. Ekoran ini Malaysia telah menetapkan hasrat untuk menjadi hub makanan halal  dunia, iaitu sekurang-kurangnya menguasai 5.0 peratus daripada produk halal dunia.
Bincangkan potensi Malaysia untuk mencapai hasrat ini dan jelaskan kepentingan industri makanan halal kepada negara.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
Negeri Sembilan
1

“Haruan makan anak”.Antara peribahasa Melayu yang  sangat relevan dengan kejadian jenayah sumbang mahram di Malaysia kini. Bincangkan faktor-faktor yang mendorong berlakunya jenayah ini serta cadangkan langkah-langkah untuk mengatasinya.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN
2.
Sejak kebelakangan ini, kemalangan di tempat kerja seperti kilang dan tapak pembinaan sering berlaku seperti kebocoran gas beracun, kebakaran, kecederaan  serta mengorbankan nyawa pekerja.
Ada pendapat mengatakan bahawa, penguatkuasaan undang-undang merupakan salah satu  langkah yang berkesan  membendung masalah ini. Bincangkan.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN
Perlis
1.
Dewasa ini, negara kita sering menganjurkan kejohanan sukan bertaraf  antarabangsa. Pelbagai implikasi  positif dan negatif timbul daripada penganjuran tersebut. Bincangkan.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN
2.
Warisan negara mempunyai nilai budaya dan nilai keseniannya yang tersendiri. Warisan ini mencirikan identiti negara dan merakamkan sejarah penting negara. Oleh itu, pengekalan warisan bersejarah harus diberikan perhatian yang serius di Malaysia. Berikan pendapat anda tentang pernyataan ini.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN

Pengajian Am : Analisis Soalan-soalan Negeri-negeri di Malaysia 2012
LARAS SAINS
Terengganu
3
Pembinaan empangan telah berupaya menangani masalah bekalan air untuk keperluan manusia seharian. Di samping itu, pembinaan empangan juga memberi pelbagai manfaat kepada masyarakat. Jelaskan pernyataan tersebut.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
4
Perkembangan bidang bioteknologi telah membawa banyak manfaat kepada negara namun bioteknologi juga boleh memberi impak negatif. Jelaskan.

ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
Selangor
3
Cahaya matahari adalah satu anugerah yang amat berharga kepada semua makhluk. Namun demikian, cahayanya yang berlebihan akan memudarakan kehidupan di muka bumi. Bincangkan.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
4
Bahan kimia yang terkandung dalam produk kesihatan dan kecantikan berpotensi menjejaskan kesihatan serta kecantikan. Oleh itu langkah-langkah yang berkesan wajib diambil untuk memastikan keselamatan pengguna. Bincangkan.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
Perak
3
Tanah runtuh merupakan satu fenomena geobencana yang dikaitkan dengan faktor alam dan aktiviti manusia. Bincangkan penyataan ini.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
4
Amalan pemakanan masyarakat pada masa kini bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan penyakit kronik . Justeru, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk mencegah penyakit ini.
Berikan ulasan anda tentang pernyataan di atas.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
Pahang
3
Selain memajukan industri pelancongan, laut yang terpelihara merupakan khazanah alam yang sangat penting kepada manusia dan alam sekitar. Kemusnahan laut akan membawa kesan yang serius.                                                                                                                 Jelaskan pernyataan di atas.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
4
Teknologi Hijau ialah pengaplikasian penggunaan sains alam sekitar untuk memelihara sumber dan alam sekitar semula jadi serta mengawal kesan negatif aktiviti manusia.
Bincangkan kepentingan teknologi hijau kepada manusia.

ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
Melaka
3
Kawasan terumbu karang di negara ini amat penting terhadap kehidupan alam. Namjn, kini terumbu karang menghadapi pelbagai amcaman yang menyebabkan kepupusan spesies ini. Bincangkan.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :

4
Laporan tahunan dari Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa penyakit kardiovascular mendahului senarai bilangan kematian pada setiap tahun berbanding dengan penyakit-penyakit lain. Jelaskan punca berlakunya penyakir kardiovascular di negara kita.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
Kelantan
3
Teknologi Hijau ialah penggunaan sains alam sekitar yang memberi banyak manfaat kepada  manusia dan alam sekitar. Bincangkan.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :

4
Aplikasi sains dan teknologi telah banyak menyumbang kepada pembangunan sektor pertanian dalam negara. Bincangkan.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :

Kedah
3
Bekalan bahan api fosil didapati semakin berkurang. Kini, para penyelidik telah menemui tenaga gantian bagi mengatasi krisis tenaga.
Bincangkan kepentingan tenaga gantian kepada manusia dan implikasi penggunaannya.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
4
Penyakit kardiovaskular berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor. Justeru, pelbagai langkah perlu diambil untuk mengurangkan risiko penyakit tersebut.
Bincangkan.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
Johor
3
Kebelakangan ini penyakit gangguan mental semakin membimbangkan. Oleh yang demikian, pelbagai usaha perlu diambil untuk mengelakkan penyakit ini berterusan. Bincagkan pernyataan ini


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :

4
Teknologi Hijau merupakan cara untuk menyelesaikan masalah ketidak lestarian alam. Bincangkan


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :

SMK Tarat, Sarawak
3
Laut dan biodiversiti marin penting bagi menjaga kestabilan ekosistem lautan terutama kawasan pesisir pantai. Bincangkan kepentingan laut dan biodiversiti marin kepada kehidupan manusia.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :

4
Pengambilan makanan suplemen berupaya untuk meningkatkan kesihatan. Walau bagaimanapun, amalan ini boleh membawa kemudaratan kepada pengguna jika diambil secara tidak terkawal. Bincangkan.ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN :
Negeri Sembilan
3
Kesedaran masyarakat telah mendorong permintaan yang tinggi terhadap hasil keluaran pertanian organik sehingga menggalakkan  kepada pembukaan ladang-ladang baru secara besar-besaran.
Bincangkan rasional kerajaan menggalakan pertanian ini serta langkah-langkah untuk mempergiatkan lagi perkembangannya. 


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN
4.
“Pembangunan pesat negara turut meningkatkan taraf kesihatan rakyat jelata. Namun penularan dan ancaraman penyakit berbahaya seperti kencing manis, penyakit jantung dan barah semakin ketara. Fenomena ini sering dikaitkan dengan amalan pemakanan yang tidak sihat.”
Adalah didapati amalan pemakanan bukanlah satu-satunya  faktor kepada penularan penyakit  berbahaya ini. Bincangkan.

ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN
Perlis
3.
Air banjir mengandungi bahan toksik, najis haiwan dan manusia yang mewujudkan pelbagai penyakit berjangkit. Jelaskan bagaimana air banjir menjadi punca  penyakit berjangkit tersebut dan langkah yang perlu diambil untuk mengawalnya.


ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN
4.
Amalan penggunaan produk penjagaan kesihatan dan kecantikan diri pada masa ini dikatakan dapat mendatangkan pelbagai manfaat.Walau bagaimanapun, amalan ini dibimbangi boleh memudaratkan kepada pengguna. Bincangkan pernyataan ini.

ISU :
FOKUS:
- KUNCI SOALAN (………………………..)
- SKOP :
- NISBAH JAWAPAN

1 comment: