Followers

Sunday, October 14, 2012

BENGKAL BAHAGIAN D (KENAL PASTI JENIS GRAF/CARTA)BENGKEL BAHAGIAN D - MENGENALPASTI JENIS GRAF/CARTA
 (SOALAN TRIAL PENGAJIAN AM SELURUH MALAYSIA)


No
Perlis
7.
Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kedatangan pekerja asing ke Malaysia mengikut negara asal pada tahun-tahun yang dilaporkan.

Jenis Graf/Carta :
8.
Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran perbelanjaan mengurus Kerajaan Persekutuan mengikut objek pada tahun-tahun yang dinyatakan.

Jenis Graf/Carta :
No
Negeri Sembilan
7.
Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan perubahan dalam eksport komoditi utama terpilih negara  bagi tahun 2008 hingga 2009

Jenis Graf/Carta :
8.
Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan  pengeluaran dan purata perolehan eksport barangan utama terpilih mengikut tempoh yang dinyatakan.

Jenis Graf/Carta :
No
Kedah
7.
Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah aliran keluarga setinggan mengikut negeri-negeri terpilih bagi tahun-tahun yang diliputi.

Jenis Graf/Carta :
8.
Berdasarkan petikan di bawah, sediakan carta yang sesuai bagi menunjukkan perbandingan penduduk di kawasan bandar utama di Malaysia pada tahun 2000 dan 2010.

Jenis Graf/Carta :
No
Selangor
7.
Berdasarkan petikan yang diberikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan pekerja am dalam sektor pembuatan berasaskan makanan di Malaysia dan purata upah pada tahun-tahun yang dinyatakan

Jenis Graf/Carta :
8.
Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah perubahan indeks penting di Papan Pertama Bursa Saham Kuala Lumpur bagi tempoh yang dinyatakan.


Jenis Graf/Carta :
No
Kelantan
7.
Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan jumlah perbelanjaan mengurus Kerajaan Persekutuan pada tahun 2007 hingga 2010.

Jenis Graf/Carta :
8.

Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, eksport, import serta harga minyak mentah di Malaysia pada tahun-tahun yang dinyatakan.

Jenis Graf/Carta :
No
Pahang
7.

 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan hasil eksport industri berasaskan pertanian di Malaysia pada tahun-tahun yang dinyatakan.

Jenis Graf/Carta :
8.
Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf  yang sesuai bagi menunjukkan panjang jalan  di Malaysia mengikut jenis dan bidang kuasa pada tahun 2006, 2008 dan 2010.

Jenis Graf/Carta :
No
Perak
7.
Berdasarkan petikan di bawah, lukis carta yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan pembiayaan kos pengajian pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam ( JPA) ke luar negara  dalam bidang perubatan dan  pergigian mengikut negara-negara terpilih pada tahun 2011.

Jenis Graf/Carta :
8
Berdasarkan petikan berikut, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah warganegara mengikut kumpulan etnik dan jantina bagi tahun-tahun yang dilaporkan.

Jenis Graf/Carta :
No
Terengganu
7.
Berdasarkan maklumat yang diberikan dibawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan sabitan mengikut jantina dan kaum pada tahun 2001 dan 2002

Jenis Graf/Carta :
8.
Dengan berpandukan laporan yang diberikan dibawah sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan eksport komoditi terpilih antara tahun 2005 dan tahun 2006
Jenis Graf/Carta :
No.
Melaka
7.
Berdasarkan petikan dibawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kelahiran dan kadar kematian secara kasar di beberapa buah negara terpilih dari tahun-tahun yang diliputi.

Jenis Graf/Carta :
8
Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan dibawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, eksport, import dan serta harga minyak mentah di Malaysia pada tahun-tahun yang dinyatakan

Jenis Graf/Carta :
No
Johor
7.
Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penjanaan tenaga elektrik mengikut stesyen janakuasa Sabah dan Sarawak dari tahun 2008 hingga 2010 di Malaysia.

Jenis Graf/Carta :
8.
Berdasarkan maklumat dalam petikan dibawah, sediakan carta pai yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan kes malaria mengikut negeri terpilih di Malaysia mengikut tempoh masa yang dinyatakan.

Jenis Graf/Carta :

No comments:

Post a Comment