Followers

Monday, May 23, 2011

Soalan PA2 STPM Peperiksaan Pertengahan Tahun Kelantan 2011

BAHAGIAN A (LARAS SASTERA)

1.Peribahasa Melayu ada menyatakan “Sediakan Payung Sebelum Hujan.” Berdasarkan panduan hidup dalam peribahasa ini, didapati ada dalam kalangan penduduk Malaysia yang mengambil skim perlindungan insurans demi kebajikan mereka. Jelaskan penyataan ini.

A) Idea wajib –pengajaran dari peribahasa tersebut

B) Kebaikan Skim Insurans

1.Perlindungan-jaminan ganti rugi

2.Pendidikan

3.Perubatan

4.Tabungan hari tua


2.Penyertaan orang ramai dalam aktiviti sukarela banyak mendatangkan faedah. Walaubagaimanapun, sambutan dalam kalangan masyarakat terhadap aktiviti ini amat mendukacitakan, Bincangkan

A) Faedah

1.Memupuk semangat kerjasama

2.Menyuburkan sikap ikhlas

3.Menjimatkan kos

4.Meringankan beban kerja

B).Kenapa kurang mendapat sambutan

1.Sikap masyarakat

2.Tidak menghayati nilai agama

3.Sibuk

4.Kekurangan badan yang menganjurkan


BAHAGIAN B (LARAS SAINS)

3.Pelbagai spesies terumbu karang yang tumbuh subur di perairan laut negara sememangnya memainkan peranan penting kepada semua hidupan.Bincangkan

1.Habitat marin

2.Benteng hakisan

3.Sumber perubatan

4.Keseimbangan ekosistem

5.Penyelamat hidupan marin


4.Skezofrenia merupakan maslah pesakit yang mengalami gangguan perasaan, pemikiran dan gerak geri luar biasa yang sering dikaitkan dengan factor gebatik. Namun begitu terdapat juga angkunah lain yang merangsang kepada penyakit ini.Huraikan
A) Idea wajib – Genetik

B) Faktor-faktor lain

1.Tekanan hidup

2.Kesan sampingan ubat

3.Ketagihan alkohol/dadah/pil perangsang

4.Minda tidak cukup rehat.
No comments:

Post a Comment