Followers

Friday, November 05, 2010

Soalan PA 2 Akhir Tahun Lower Six 2010 Kelantan

BAHAGIAN A

1.Media massa diakui menjadi punca kepada peningkatan kes jenayah ragut di negara ini. Selain itu, gejala yang tidak berperkemanusiaan ini diburukkan lagi oleh pelbagai faktor. Jelaskan pernyataan di atas.

2.Belakangan ini semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda di negara ini semakin goyah, justeru itu sudah tiba masanya nilai murni perlu disemarakkan oleh kerajaan. Bincangkan


BAHAGIAN B

3.Krisis air yang dialami di seluruh dunia pada masa ini disebabkan oleh kepesatan proses pembangunan yang dicapai oleh manusia, Bincangkan

4.Perkembangan bidang e-perubatan di Malaysia didorong oleh banyak faktor. Hal ini boleh mendatangkan manfaat kepada penduduk, Huraikan pernyataan ini.

No comments:

Post a Comment