Followers

Thursday, April 30, 2009

Manfaat sisa pertanian (Laras Sains)

1. Perkembangan pesat sektor pertanian negara menyebabkan banyak sisa pertanian terhasil dan jika diselenggarakan dengan betul boleh menjejaskan kualiti kehidupan.Hasil pelbagai penyelidikan yang telah dijalankan didapati sisa pertanian boleh dimanfaatkan
Bincangkan manfaat sisa pertanian kepada kehidupan manusia.

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian


Manfaat sisa pertanian

1

Dijadikan baja kompos


2

Dijadikan makanan ternakan


3

Dijadikan sumber tenaga


4

Mempertingkatkan R & D mencari kegunaan baru


5

Industri perabut

Penutup

2. Pertanian organik merupakan kaedah pertanian mesra alam. Kaedah pertanian ini perlu diperluaskan agar dapat melindungi alam sekitar. Bincangkan kaedah pertanian organik kepada kehidupan manusia dan alam sekitar.

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian


Kebaikan pertanian organic

1

Mengeluarkan hasil pertanian yang selamat


2

Memulihkan alam sekitar daripada pencemaran


3

Mengekalkan kesuburan tanah


4

Mewujudkan persekitaran yang bersih
Penutup

No comments:

Post a Comment