Followers

Thursday, April 30, 2009


Hasil karya sastera yang mendokong nilai-nilai estetika terbukti mampu membentuk jati diri sesuatu bangsa. Selain itu hasil karya sastera juga mempunyai pelbagai kepentingan lain. Jelaskan pernyataan di atas .

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian

1

Idea wajib.

Membentuk jati diri


2

Sumber pendapatan


3

Hiburan


4

Memupuk nilai-nilai murni


5.

Menonjolkan identiti budaya dan bangsa


67Penutup2. Pergolakan politik di Selatan Filipina dan Thailand telah mewujudkan suasana tidak stabil di rantau Asia Tenggara. Situasi ini perlu ditangani bersama dalam kalangan negara
anggota Asean . Jelaskan .

Pendahuluan

Bil

Idea

Huraian

A

Kesan

1

Keadaan politik tidak stabil


2

Menjejaskan sektor ekonomi dan pelancongan


3

Wujudnya masalah pelarian


B

Langkah-langkah

4

Penyelesaian melalui rundingan


5.

Membantu membangunkan ekonomi di kawasan bertelagah/bergolak


6

Memperkukuhkan hubungan 2 hala dalam pelbagai bidang


7Penutup

No comments:

Post a Comment