Followers

Tuesday, June 01, 2010

SOALAN PENGAJIAN AM 2 (A ) - PKPPSM KELANTAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010

BAHAGIAN A (Laras Sastera)

Industri kraftangan tempatan amat penting. Menyedari hakikat ini pelbagai langkah untuk memajukan sektor berkenaan perlu dilaksanakan. Huraikan

A.Kepentingan industri kraftangan
1.Mengekalkan seni warisan negara
2.Tarikan pelancong
3.Peluang pekerjaan
4..Asas industri sokongan
5.Mengukuhkan semangat patriotisme

B.Langkah memajukannya
1.Bantuan modal
2.Penggunaan teknologi moden
3.Saiz pasaran
4.Galakan kerajaan

Skop jawapan : 2A + 2B


Amalan intergriti dalam kalangan penjawat awam dan swasta dinegara ini semakin terhakis. Justeru, pengukuhan nilai intergriti dalam sektor awam dan swasta harus menjadi agenda utama negara. Bincangkan.

A. Punca
1.Sikap pekerja/masyarakat yang individustik
2.Materialistik
3.Loggar ajaran agama
4.Kos hidup meningkat
5.Penguatkuasaan undang-undang yang lemah
6.Ketidakfahaman konsep

B. Langkah/pengukuhan
1.Kurangkan kerenah birokrasi
2.Melaksana pelan intregriti nasional (PIN)
3.Penguatkuasaan undang-undang berkesan
4.Dasar pendidikan yang dinamik dan seimbang

Skop : 2A + 2BNo comments:

Post a Comment