Followers

Sunday, November 22, 2009

BENGKEL PENGAJIAN AM 2 (A & B) DI KT

Bahagian A


Kenaikan harga barang menjadi masalah yang sukar dikawal terutama sekali setiap musim perayaan. Jelaskan penyataan ini.


Isi:

1.Kekurangan kakitangan penguatkuasaan

2.Sikap peniaga

3.permintaan yang bertambah

4.sikap pengguna

5.pengaruh iklanPengaruh rancangan hiburan seperti realiti TV merupakan antara punca yang meyebabkan gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Walau bangaimanapun masalah ini juga dirangsang oleh masalah dalam institusi kekeluargaan. Jelaskan.


1 + 3

Isi:

A

Idea wajib- Pengaruh rancangan realiti TV

B-Masalah keluarga

1.Kemiskinan

2.perceraian

3.sikap ibu bapa

4.tahap pendidikan dalam keluargaPerubahan sistem kehidupan dalam kalangan masyarakat Malaysia masa kini telah menyebabkan semakin menebalnya sikap individualistik. Keadaan ini boleh mengancam keharmonian negara. Bincangkan.


2A + 2B

Isi:

A-Punca

1.Sikap materialistik

2.Perkembangan teknologi

3.sistem petempatan

4.kesibukan

B-Kesan

1.wujud masalah perkauman

2.semangat kejiranan terhakis

3.meningkat gejala sosial

4.imej negara terjejas.Bahagian B


Penggunaan satelit dapat menjana perkembangan teknologi telekomunikasi dan meningkatkan tahap kemajuan sektor-sektor lain di Malaysia. Jelaskan penyataan ini.


A.Menjana telekomunikasi;

1.rangkaian komunikasi global

2.kepelbagaian alat telekomunikasi

3.p & P dalam komunikasi

B.Kemajuan dalam sektor lain;

1.Pendidikan

2.perubatan

3.ramalan cuaca

4.pertahanan dan keselamatan

5.pengurusan

2A + 2BKemajuan sistem penyampaian maklumat banyak membantu kehidupan manusia walaupun dari sudut lain sistem ini juga boleh mengancam keharmonian kehidupan mereka sendiri. Bincangkan penyataan ini.


A.Kebaikan;

1.Pengurusan

2.Keselamatan

3.Perubatan

4.P & P

B.Ancaman;

1.Jenayah maya

2.kesihatan

3.kebergantungan kepada teknologi

2A + 2B


Perkembangan positif dalam teknologi kejuruteran berjaya memesatkan proses pembangunan negara dalam pelbagai bidang. Huraikan.


Skema;

1.P & P

2.Pertanian

3.Aeroangkasa

4.Telekomunikasi

5.Petrokimia/tenaga

6.Pengangkutan

7.Industri

Nota: Pilih 4 idea di atas.

No comments:

Post a Comment