Followers

Monday, October 19, 2009

SOALAN PERCUBAAN PA2 2009 (BAHAGIAN A & B)

NEGERI JOHOR

BAHAGIAN A

Peningkatan harga bahan bakar merupakan punca utama kenaikan harga barang di pasaran. Walaubagaimanapun, terdapat situasi lain yang mempengaruhi kenaikan harga tersebut. Bincangkan

Sektor pertanian dan industri asas tani mengahadapi pelbagai kekangan untuk menjadi sektor yang lebih moden, dinamik dan berdaya saing. Oleh itu, transfomasi perlu dilakukan sebagai jalan penyelesaiannya. Jelaskan

BAHAGIAN B

Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WTO), “..akhiran ini krisis bekalan makanan berkhasiat dunia kian meruncing. Keadaan ini boleh menimbulkan konflik yang serius kepada kesihatan manusia sejagat.’’ Bincangkan pernyataan tersebut.

Terumbu karang merupakan ekosistem marin yang mempunyai kepentingan tertentu, hidupan ini terus terancam oleh aktiviti aktiviti manusia. Bincangkan


NEGERI SABAH

BAHAGIAN A

Perpaduan yang rapuh telah menghalang pencapaian Wawasan 2020 yang antara lain bertujuan mewujudkan negara Malaysia yang bersatu padu iaitu mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama. Huraikan punca-punca kegoyahan tersebut dan cadangkan langkah-langkah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat.

Malaysia berada di tangga ke empat dalam indek gejala rasuah di Asia. Gejala ini antara lain berpunca daripada sistem birokrasi yang diamalkan dalam kalangan para penjawat awam atau swasta. Dalam hal ini, tindakan-tindakan yang proaktif perlu diambil untuk menangani gejala ini daripada berleluasa. Bincangkan.

BAHAGIAN B

Indeks kualiti air semakin merosot akibat daripada penggunaan pelbagai racun seperti DDT dan baja kimia. Di samping itu terdapat juga faktor-faktor lain yang menyumbang kepada pencemaran kualiti air. Bincangkan

Kemunculan penyakit-penyakit bawaan vector semakin berleluasa. Penyakit-penyakit bawaan vektor seperti malaria, Jananese Encephalitis (JE), SARS, selesema burung, H1N1 dan demam denggi ialah contoh penyakit yang serius. Penyakit ini menyebabkan komplikasi yang akan mengancam nyawa, membawa kepada kematian dan boleh menular dalam komuniti. Deman denggi antara pembunuh utama. Huraikan punca-punca merebaknya penyakit demam denggi dan cadangkan langkah-langkah pencegahannya.


NEGERI MELAKA

BAHAGIAN A

Kerajaan telah memberikan beberapa keistimewaan kepada Orang Kurang Upaya (OKU), namun pada masa yang sama, majikan masih tidak mahu mengambil mereka sebagai pekerja. Bincangkan.

Masalah jenayah seksual terhadap kanak sering menarik perhatian masyarakat. Penerapan budaya masyarakat penyayang oleh pihak-pihak tertentu telah dicemari oleh sikap sesetengah masyarakat yang tidak berperikemanusiaan. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perkara ini berleluasa dan implikasinya.

BAHAGIAN B

Mukakhir ini, hasil daripada penyelidikan dan pembangunan, penerokaan angkasa lepas telah membawa kemajuan dalam pelbagai bidang. Bincangkan

Senaman tidak terkawal boleh memberi impak negatif kepada kita. Namun, prosedur senaman yang betul patut perlu dipatuhi untuk mengelakkan kesan tersebut. Bincangkan

No comments:

Post a Comment